Na Fakultetu za sport se realizuju veoma zanimljivi i raznovrsni kursevi, koji mogu biti od koristi različitim profilima sportskih stručnjaka. Teme kao što su prevencija i rehabilitacija kod sportskih povreda, primena sporta kao dela terapije u rehabilitaciji osoba sa fizičkim i senzornim poremećajima, jahanje u svrhu terapije dece sa mentalnim oštećenjima, obuka rukovodilaca sportskih organizacija u pravilnom vođenju finansijske i poslovne dokumentacije, samo su neke od obrađenih kroz ovaj vid edukacije.

Ukoliko mislite da i Vi imate kompetencije, iskustvo, želju i potrebu da sportskim radnicima ponudite inovativna znanja i veštine, kroz ovaj oblik neformalnog obrazovanja, obratite nam se bez ustručavanja. Razmotrićemo svaku naprednu i korisnu ideju i podržati je u okviru svojih mogućnosti.