Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ poseduje jedinstvene studijske programe kojima su pokrivene sve sfere sportske industrije. Za sve one koji bi želeli da se profesionalno ostvare kroz rad u sportu, sportskim organizacijama i pratećim delatnostima koje imaju veze sa sportom, Fakultet za sport na Novom Beogradu je pravo mesto za to.

Predstavljamo vam najučestalija pitanja kandidata za upis na Fakultet za sport i pružamo vam odgovore koji vam mogu pomoći u izboru studijskog programa i buduće profesije.

Koji sve studijski programi postoje na Fakultetu za sport?

Na osnovnim akademskim studijama Fakultet za sport ima tri studijska programa koji su akreditovani od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: TRENER U SPORTU, MENADŽMENT U SPORTU, SPORTSKO NOVINARSTVO.

Koliko traju studije i koje zvanje se stiče završetkom osnovnih akademskih studija na Fakultetu za sport?

Svi studijski programi osnovnih akademskih studija traju četiri godine, koncipirani su u skladu sa međunarodnim visokoobrazovnim institucijama i zasnovani su na Bolonjskoj deklaraciji. Njihovim završetkom stiče se 240 ESPB (Evropski Sistem Prenosa Bodova) i zvanje diplomirani trener u sportu, diplomirani mendažer u sportu i diplomirani sportski novinar.

Ko sve može da upiše Fakultet za sport?

Fakultet za sport mogu da upišu svi svršeni srednjoškolci četvorogodišnjih srednjih škola, bez obzira na usmerenje.

Šta je potrebno od dokumenata za upis?

Neophodno je priložiti izvod iz matične knjige rođenih, diplomu srednje škole, svedočanstva sve četiri godine srednje škole i tri fotografije za indeks.

Koliko studenata može da se upiše na prvu godinu osnovnih akademskih studija?

Broj mesta je ograničen, a na studijski program Trener u sportu može da se upiše 60 studenata, na Menadžment u sportu 60 studenata, a na Sportsko novinarstvo 30 studenata.

Od čega se sastoji prijemni ispit i da li je on eliminacionog karaktera?

Prijemni ispit nije eliminacionog karaktera, sastoji se od 30 pitanja iz oblasti opšte kulture, poznavanja sporta i kognitivnih sposobnosti. Test se polaže u danu kada kandidat dođe da se upiše i preda dokumenta. Pripremni materijal za prijemni ispit možete preuzeti OVDE.

Do kada traje upis na Fakultet za sport?

Upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija vršio se u junskom i septembarskom upisnom roku u prostorijama Fakulteta za sport. Predupisna prijava koja omogućava popust na školarinu u iznosu od 100 evra za upis u JUNSKOM roku počela je 20. novembra i trajaće do 15. aprila, a online prijavu možete popuniti OVDE.

Na koji način je organizovana nastava?

Nastava se odvija u manjim grupama što dovodi do otvorenije komunikacije sa profesorima i veće prilike za sticanje znanja. Učionice su tehnički opremljene za multimedijalnu nastavu, a posedujemo i platformu E-nastave, pa je preko interneta moguće pratiti predavanja na daljinu. Nastava je prilagođena aktivnim sportistima i stalno zaposlenima uz povećan broj konsultacija, pa zato i ne čudi što je Fakultet za sport bio izbor mnogih poznatih i uspešnih sportista.

Da li je na Fakultetu za sport omogućena praktična nastava?

Fakultet za sport potpisnik je protokola o sradanji sa preko 80 granskih sportskih saveza, sportskih organizacija i medisjkih kuća u kojima naši studenti obavljaju stručnu praksu, na delu se upoznaju sa poslovima kojima će se baviti, ali i stiču dragocene kontakte i iskustvo.

Koliko košta godišnja školarina na Fakultetu za sport?

Cena školarine iznosi 1.700 evra i plaća se u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan uplate, a plaćanje je omogućeno i na rate. Studenti prilikom upisa uplaćuju iznos od 500 evra u dinarskoj provvrednosti na dan uplate, a ostatak školarine se izmiruje u 8 jednakih mesečnih rata (4 rate u zimskom i 4 u letnjem semestru) zaključno sa junom tekuće školske godine.

Da li se naplaćuju udžbenici i prijava ispita?

Ne postoje bilo kakvi dodatni ili skriveni troškovi pa su tako udžebenici besplatni, dobijaju se u obliku skripti u elektronskoj formi. Prijava ispita je besplatna, kao i dobijanje svih potvrda sa fakulteta.

Da li je i po kom osnovu moguće ostvariti popuste na školarinu?

Po nekoliko osnova kaniddati mogu ostvariti i popust na školarinu. Fakultet pruža sledeće finansijske olakšice: 250 evra pojedinačnog popusta na iznos godišnje školarine za članove porodice (iz iste porodice se upisuje najmanje dvoje studenata), 100 evra popusta na iznos godišnje školarine za kandidate koji su nosioci Vukove diplome iz srednje škole i one koji, po Pravilnicima o kategorizaciji Olimpijskog komiteta Srbije i Sportskog saveza Srbije, ispunjavaju kriterijume za perspektivne sportiste i vrhunske sportske stručnjake; 50 evra popusta na iznos godišnje školarine za kandidate koji se odluče da prilikom upisa uplate ceo predviđeni iznos; 50 evra popusta na iznos godišnje školarine za kandidate koji su završili srednju školu sa odličnim uspehom;

Koja sve zanimanja je moguće obavljati nakon završetka Fakulteta za sport?

Rad u sportskim savezima, sportskim klubovima, sportskim objektima kao i sportskim menadžerskim i marketinškim agencijama. Zatim, u štampanim, elektronskim medijima (radio i televizija), internet portalima, agencijskim kućama, sportskim organizacijama, ali i u PR-u i poslovima u komunikaciji sa medijima i odnosima sa javnošću. Kvalitet obrazovanja koje Fakultet za sport pruža prepoznali su brojni nacionalni granski sportski savezi pa naši diplomirani treneri automatski dobijaju i trenerske licence, a naši studenti sportskog novinarstva još pre završetka studija dobijaju poslovne angažmane kao novinari reporteri (TV Arena sport, RTS, Večerenje novosti, Sportski žurnal, Mozzartsport).

Da li se onlajn može izvršiti prijava za upis na Fakultet za sport?

Onljan pirjavu za upis možete popuniti OVDE.

Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ poseduje jedinstvene studijske programe kojima su pokrivene sve sfere sportske industrije. Za sve one koji bi želeli da se profesionalno ostvare kroz rad u sportu, sportskim organizacijama i pratećim delatnostima koje imaju veze sa sportom, Fakultet za sport na Novom Beogradu je pravo mesto za to.

Predstavljamo vam najučestalija pitanja kandidata za upis na Fakultet za sport i pružamo vam odgovore koji vam mogu pomoći u izboru studijskog programa i buduće profesije.

Koji sve studijski programi postoje na Fakultetu za sport?

Na osnovnim akademskim studijama Fakultet za sport ima tri studijska programa koji su akreditovani od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: TRENER U SPORTU, MENADŽMENT U SPORTU, SPORTSKO NOVINARSTVO.

Koliko traju studije i koje zvanje se stiče završetkom osnovnih akademskih studija na Fakultetu za sport?

Svi studijski programi osnovnih akademskih studija traju četiri godine, koncipirani su u skladu sa međunarodnim visokoobrazovnim institucijama i zasnovani su na Bolonjskoj deklaraciji. Njihovim završetkom stiče se 240 ESPB (Evropski Sistem Prenosa Bodova) i zvanje diplomirani trener u sportu, diplomirani mendažer u sportu i diplomirani sportski novinar.

Ko sve može da upiše Fakultet za sport?

Fakultet za sport mogu da upišu svi svršeni srednjoškolci četvorogodišnjih srednjih škola, bez obzira na usmerenje.

Šta je potrebno od dokumenata za upis?

Neophodno je priložiti izvod iz matične knjige rođenih, diplomu srednje škole, svedočanstva sve četiri godine srednje škole i tri fotografije za indeks.

Koliko studenata može da se upiše na prvu godinu osnovnih akademskih studija?

Broj mesta je ograničen, a na studijski program Trener u sportu može da se upiše 60 studenata, na Menadžment u sportu 60 studenata, a na Sportsko novinarstvo 30 studenata.

Od čega se sastoji prijemni ispit i da li je on eliminacionog karaktera?

Prijemni ispit nije eliminacionog karaktera, sastoji se od 30 pitanja iz oblasti opšte kulture, poznavanja sporta i kognitivnih sposobnosti. Test se polaže u danu kada kandidat dođe da se upiše i preda dokumenta. Pripremni materijal za prijemni ispit možete preuzeti OVDE.

Do kada traje upis na Fakultet za sport?

Upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija vrši se u junskom upisnom roku od 13. juna do 15. jula, kao i u drugom upisnom roku u septembru u prostorijama Fakulteta za sport.

Na koji način je organizovana nastava?

Nastava se odvija u manjim grupama što dovodi do otvorenije komunikacije sa profesorima i veće prilike za sticanje znanja. Učionice su tehnički opremljene za multimedijalnu nastavu, a posedujemo i platformu E-nastave, pa je preko interneta moguće pratiti predavanja na daljinu. Nastava je prilagođena aktivnim sportistima i stalno zaposlenima uz povećan broj konsultacija, pa zato i ne čudi što je Fakultet za sport bio izbor mnogih poznatih i uspešnih sportista.

Da li je na Fakultetu za sport omogućena praktična nastava?

Fakultet za sport potpisnik je protokola o sradanji sa preko 80 granskih sportskih saveza, sportskih organizacija i medisjkih kuća u kojima naši studenti obavljaju stručnu praksu, na delu se upoznaju sa poslovima kojima će se baviti, ali i stiču dragocene kontakte i iskustvo.

Koliko košta godišnja školarina na Fakultetu za sport?

Cena školarine iznosi 1.700 evra i plaća se u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan uplate, a plaćanje je omogućeno i na rate. Studenti prilikom upisa uplaćuju iznos od 500 evra u dinarskoj provvrednosti na dan uplate, a ostatak školarine se izmiruje u 8 jednakih mesečnih rata (4 rate u zimskom i 4 u letnjem semestru) zaključno sa junom tekuće školske godine.

Da li se naplaćuju udžbenici i prijava ispita?

Ne postoje bilo kakvi dodatni ili skriveni troškovi pa su tako udžebenici besplatni, dobijaju se u obliku skripti u elektronskoj formi. Prijava ispita je besplatna, kao i dobijanje svih potvrda sa fakulteta.

Da li je i po kom osnou moguće ostvariti popuste na školarinu?

Po nekoliko osnova kaniddati mogu ostvariti i popust na školarinu. Fakultet pruža sledeće finansijske olakšice: 250 evra pojedinačnog popusta na iznos godišnje školarine za članove porodice (iz iste porodice se upisuje najmanje dvoje studenata), 200 evra popusta na iznos godišnje školarine za kandidate koji su nosioci Vukove diplome iz srednje škole i one koji, po Pravilnicima o kategorizaciji Olimpijskog komiteta Srbije i Sportskog saveza Srbije, ispunjavaju kriterijume za perspektivne sportiste i vrhunske sportske stručnjake; 100 evra popusta na iznos godišnje školarine za kandidate koji se odluče da prilikom upisa uplate ceo predviđeni iznos; 100 evra popusta na iznos godišnje školarine za kandidate koji su završili srednju školu sa odličnim uspehom; 50 evra popusta na iznos godišnje školarine za kandidate koji su završili srednju školu sa vrlo dobrim uspehom.

Koja sve zanimanja je moguće obavljati nakon završetka Fakulteta za sport?

Rad u sportskim savezima, sportskim klubovima, sportskim objektima kao i sportskim menadžerskim i marketinškim agencijama. Zatim, u štampanim, elektronskim medijima (radio i televizija), internet portalima, agencijskim kućama, sportskim organizacijama, ali i u PR-u i poslovima u komunikaciji sa medijima i odnosima sa javnošću. Kvalitet obrazovanja koje Fakultet za sport pruža prepoznali su brojni nacionalni granski sportski savezi pa naši diplomirani treneri automatski dobijaju i trenerske licence, a naši studenti sportskog novinarstva još pre završetka studija dobijaju poslovne angažmane kao novinari reporteri (TV Arena sport, RTS, Večerenje novosti, Sportski žurnal, Mozzartsport).

Da li se onlajn može izvršiti prijava za upis na Fakultet za sport?

Onljan pirjavu za upis možete popuniti OVDE.