Biblioteka

//Biblioteka
Biblioteka 2017-10-09T22:23:29+00:00

Biblioteka obavlja poslove formiranja i čuvanja bibliotečkog fonda, evidencije o knjigama i drugim bibliotečkim jedinicama, omogućavanje korišćenja bibliotečkog materijala, saradnje sa drugim bibliotekama i druge uobičajene poslove biblioteke.

Radom biblioteke rukovodi upravnik biblioteke, Magdalena Jović, diplomirani filolog opšte lingvistike.

Upisna prijava