SPORT I BIZNIS, naučni časopis iz oblasti sporta i biznisa

Ideja o potrebi primene nauke u sportu danas postala prisutnija i neophodnija u javnosti više nego ikada pre. Postajemo svesni da nauka sve dublјe i primetnije prodire u sport. Ta činjenica bila je dovolјan motiv i nama sa Fakulteta za sport Univerziteta Union Nikola Tesla – Beograd da sa mladalačkim entuzijazmom i zrelim stručnim referencama pokrenemo jedan ovakav časopis u kome će se na svojevrsnom randevuu naći nauka i sport, u obostranoj sprezi sa medijima, kao agensima njihove naglašene artikulacije, što se već događa u obrazovnom procesu na našoj visokoškolskoj ustanovi.

Pri tome, osnovna ideja vodilјa i koncept našeg pristupa uvažava, na jednoj strani, one naučne cilјeve koji su fokusirani na postizanju vrhunskih rezultata, pomeranju granica izdržlјivosti sportista u svojim nastojanjima i što efikasnijem saniranju i lečenju povreda koje ih mogu sprečiti na tom putu, ali istovremeno, na drugoj strani, ne zanemarujući njenu humanističku dimenziju u borbi protiv zloupotrebe sporta i sportista. Trudeći se da se i na stranicama našeg časopisa, kroz naše autorske tekstove reflektuje utisak o naglom razvoju nauke u sportu u novije vreme, želimo da doprinesemo popularizaciji novih naučnih saznanja, a istovremeno i smanjimo raskorak između njih i onih koji to treba da primene u praksi.

Ta tajanstvena veza između naučnih saznanja i prakse, posebno njihove primene u svakodnevnom radu u mnogim granama sporta, predstavlјa tanku crvenu liniju koja nas kao časopis i instituciju, koja ga podupire – ne samo u selekciji i objavlјivanju tekstova već i svakodnevnom akademskom obrazovanju – razlikuje od svih onih koji su svoj humanistički i naučni angažman iscrpeli u instrumentalizovanju nauke u sportu samo u funkciji rezultata.

Provera naučnih saznanja u svakodnevnoj praksi i njihova znalačka i sistematska primena nakon stručnog razumevanja i vrednovanja biće jedna od specifičnosti pristupa i na stranicama ovog časopisa, što je samo još jedna u nizu aktivnosti koje predstavlјaju prirodan nastavak procesa akademskog obrazovanja na Fakultetu za sport.

Izdavač

Fakultet za sport, Univerzitet „Union – Nikola Tesla“, Beograd

Glavni i odgovorni urednik

Prof. dr Ivanka Gajić, Fakultet za sport, Univerzitet „Union – Nikola Tesla“, Beograd

Zamenik glavnog i ogdovornog urednika

Doc. dr Dragan Atanasov,  Fakultet za sport, Univerzitet „Union – Nikola Tesla“, Beograd

Članovi uređivačkog odbora

Prof. Dimitar Mihailov, PhD, National Sports Academy „Vassil Levski“, Sofia, Bulgaria; prof. dr Mirolјub Blagojević, Kriminalističko – policijska akademija, Beograd; prof. dr Milivoj Dopsaj, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu, Beograd; prof. dr Dragoslav Jakonić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad; prof. dr Dejan Madić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad; prof. dr Mira Milić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad; prof. dr Zoran Milošević, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad; prof. dr Milan Nešić, Fakultet za sport i turizam, Univerzitet „Edukons“, Sremska Kamenica; doc. dr Marjan Marinković, Vojna akademija, Univerzitet Odbrane/Fakultet za sport, Univerzitet „Union – Nikola Tesla“,  Beograd; doc. dr Uroš Mitrović, Fakultet za sport, Univerzitet „Union – Nikola Tesla“, Beograd, doc. dr Velibor Srdić, Fakultet sportskih nauka, Univerzitet „Apeiron“, Banjluka, Bosna i Hercegovina; doc. dr Ivana Parčina, Fakultet za sport, Univerzitet „Union – Nikola Tesla“, Beograd

Izdavački savet

Prof. Tatiana Iancheva, PhD, National Sports Academy „Vassil Levski“ Sofia, Bulgaria; Associate Prof. Perparim Ferunaj, PhD, Faculty of Physical Activity and Recreation, Sports University of Tirana, Tirana, Albania; Associate Prof. Jean Firica, PhD, Faculty of Physical Education and Sports, University Craiova, Romania; Prof. Sasho Popovski, PhD, Macedonian Olympic Committee, Skopje Macedonia; Prof. Kyle Pierce, PhD, College of Business, Education and Human Development, Louisiana State University Shreveport, Shreveport, Louisiana, USA; Assistant Prof. Patraporn Sitilertpisan, PhD, Faculty of Associated Medical Sciences, University Chiang Mai, Thailand; Doc. Hasan Akkus, PhD, Faculty of Sport Sciences, University of Selcuk, Konya, Turkey; prof. dr Milan Mihajlović, Fakultet za sport, Univerzitet „Union – Nikola Tesla“, Beograd; prof. dr Milivoje Radović, Ekonomski fakultet, Univerzitet Crne Gore, Podgorica, Crna Gora; prof. dr Izet Rađo, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

ISSN 2335-0539

Časopisi