02. Filip Lukic

Poslove IT administracije na Fakultetu obavlja dip.ing. Filip Lukić.

Zadaci i obaveze IT sektora su:

  • planiranje i razvoj računarske mreže na Fakultetu;
  • održavanje instalacija i sistema mreže;
  • sistemska administracija servera;
  • instalacija i održavanje korisničkih servisa;
  • otvaranje radnih naloga i administracija podataka o njima;
  • postavljanje, razvoj i održavanje WEB prezentacija Fakulteta i
  • njegovih organizacionih delova;
  • razvoj i održavanje baza podataka iz oblasti sporta;
  • pravljenje uputstava i sprovođenje kurseva za korisnički rad i druge
  • aktivnosti vezane za računarsku mrežu na Fakultetu.

Kontaktirajte ga putem telefona +381 11 404 40 64 ili E-maila.