ZNANJE ZA MEDALJE

Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ poseduje jedinstvene studijske programe kojima su pokrivene sve sfere sportske industrije. Za sve one koji bi želeli da se profesionalno ostvare kroz rad u sportu, sportskim organizacijama i pratećim delatnostima koje imaju veze sa sportom, Fakultet za sport na Novom Beogradu je pravo mesto za to.

OBAVEŠTENJA

TRENER U SPORTU

Program Osnovne akademske studije TRENER U SPORTU traje četiri godine i njegovim okončanjem student ostvaruje 240 ESPB (Evropski Sistem Prenosa Bodova) i stiče naziv
DIPLOMIRANI TRENER U SPORTU
(Bachelor with Honours)

MENADŽMENT U SPORTU

Program Osnovne akademske studije  MENADŽMENT U SPORTU traje četiri godine i njegovim okončanjem student ostvaruje 240 ESPB (Evropski Sistem Prenosa Bodova) i stiče naziv
DIPLOMIRANI MENADŽER U SPORTU
(Bachelor with Honours)

SPORTSKO NOVINARSTVO

Program Osnovne akademske studije SPORTSKO NOVINARSTVO traje četiri godine i njegovim okončanjem student ostvaruje 240 ESPB (Evropski Sistem Prenosa Bodova) i stiče naziv
DIPLOMIRANI NOVINAR U SPORTU
(Bachelor with  Honours)

Trener u sportu

Studijski program master akademskih studija Trener u sportu sadrži sve elemente utvrđene zakonom i standardima za akreditaciju studijskih programa. Studijski program MAS Trener u sportu traje jednu godinu (dva semestra) na kojima se stiče 60 ESPB.

Menadžment u sportu

Studijski program master akademskih studija Menadžment u sportu sadrži sve elemente utvrđene zakonom i standardima za akreditaciju studijskih programa. Studijski program MAS Menadžment u sportu traje jednu godinu (dva semestra) na kojima se stiče 60 ESPB.

Menadžment u turizmu i rekreaciji

Studijski program master akademskih studija Menadžment u turizmu i rekreaciji sadrži sve elemente utvrđene zakonom i standardima za akreditaciju studijskih programa. Studijski program MAS Menadžment u turizmu i rekreaciji traje jednu godinu (dva semestra) na kojima se stiče 60 ESPB.

PONOSNI NA SVOJE PARTNERE