Prof. dr Dejan Milenković

Rođen 1979. godine u Nišu. Osnovne studije Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu završio je 2005. godine. Na istom fakultetu, upisao je magistarske studije i odbranio magistarsku tezu 2009. godine na temu: „Uticaj morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti na specifično-motoričke sposobnosti učenika osnovnih škola“. Doktorirao je 2013. godine sa temom: „Efikasnost programskog sadržaja redovne nastave fizičkog vaspitanja u odnosu na stručnu osposobljenost nastavnika“ na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu.

Bio je angažovan kao saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Fizičko vaspitanje i sport, predmet Fudbal i Mali fudbal na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu od 2008. do 2009. godine.

Angažovan je na Fakultetu za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu na smeru Trener u sportu, osnovne i master studije.

Autor je više desetina naučnih i stručnih radova iz oblasti sporta i fizičkog vaspitanja objavljivanih na srpskom i engleskom jeziku u zemlji i inostranstvu.

• Publikacije:
– Milenković, D. (2018). Кnjiga o malom fudbalu niškom. Niš: Fudbalski savez Niša, Fudbalski savez regiona istočne Srbije, Udruženje pedagoga fizičkog vaspitanja i sporta FIEP, FIEP Evropa – Sekcija za istoriju fizičkog vaspitanja i sporta.
– Milenković, D. i Živanović, N. (2010). Paraolimpijske igre. Niš: Panoptikum.
– Enciklopedija Niša, Sport (2015). U N. Živanović (Red). Niš: Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Filozofski fakultet. – saradnik na izradi – autor tekstova.

Termin konsultacija:

E-MAIL: dejan.milenkovic2309@gmail.com