Beograd, 14.07.2016.

Fakultet za sport proširio je svoj krug prijatelja i partnera za jednog novog člana. Naime, u prostorijama našeg fakulteta potpisan je Sporazum o saradnji sa Streljačkim savezom Srbije, čime je započet jedan novi i, nadasve, produktivan partnerski odnos.

Fakultet za sport se pozicionirao kao aktivan faktor sistema sporta u Srbiji kroz intenzivnu saradnju koju ostvaruje sa krovnim organizacijama srpskog sporta, nacionalnim sportskim savezima i klubovima. Sporazum sa Streljačkim savezom Srbije je nastavak upravo te dobre prakse i u skladu je sa modernim programskim opredeljenjima našeg fakulteta.

Dokument je u ime Fakulteta za sport potpisala dekanka, prof. dr Ivanka Gajić, dok je Streljački savez Srbije predstavljao generalni sekretar, gospodin Nenad Petković. Potpisnici Sporazuma dele zajednički interes, a to je kvalitetniji stručni rad u srpskom sportu. Realizacijom zaključenog partnerstva  obezbediće se stvaranje modernog, kompetentnog i odgovornog stručnog kadra, koji će svojim znanjem i veštinama doprineti postizanju značajnijih rezultata.

Potpisnici su saglasni oko činjenice da se sportski treneri moraju tretirati kao najvažniji činioci savremenog sporta i da bez njih nisu moguća ni vrhunska sportska dostignuća.