Kruna dosadašnjeg akademskog obrazovanja Bojana Mustura stigla je na Fakultetu za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“. Odbranio je master rad vezan za najvažniji sportski događaj u narednoj godini – Svetsko prvenstvo u fudbalu u Kataru.

Tema je bila Menadžment organizacije FIFA World Cup Qatar 2022TM. Mentor je bio prof. dr Milan Radaković, dok su komisiju za odbranu činili prof. dr Ana Gavrilović (predsednik) i doc. dr Ivana Parčina (član).

FOTO: FZS

Bojan Mustur je odmah posle odbrane rada morao da se vrati u Katar, gde trenutno živi i radi. Iz Dohe nam je preneo utiske o svom master radu.

Veoma sam zadovoljan svojim celokupnim radom, jer je to bio plod višegodišnjeg istraživanja, tačnije od 2017. godine kada sam prvi put došao u Katar. Prema mojim trenutnim saznanjima, prva sam osoba na svetu koja je magistrirala na ovu temu, FIFA World Cup Qatar 2022TM. Mislim da je to izvanredan uspeh, a pogotovo za Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“. Veoma sam ponosan! Kroz celi proces me je vodio uvaženi profesor Radaković, koji je iznimno cenio moj trud, zalaganje, ali i veliki broj informacija koje sam prezentirao tokom procesa nastanka master rada. Koristim priliku da se zahvalim i našem velikom trenerskom magu, predivnom čoveku, Bori Milutnoviću, koji više od deset godina živi i radi u Dohi. Bora je puno uticao na moju odluku da baš izaberem ovu temu i mnogo mi je pomogao u istraživanju! Zahvaljujem se i svim ljudima iz Qatar Football Association and QNB Qatar Stars League, koji su mi omogućili sve relevantne informacije o istoriji katarskog fudbala. Posebno bih spomenuo gospodina Laroussi Latrousa koji radi za QNB Qatar Stars League. Latrous je osamdesetih studirao na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje – Univerziteta u Beogradu i izvanredno govori srpski jezik“, istakao je Bojan Mustur.

FOTO: FZS

U isto vreme dok je bio na master studijama na Fakultetu za sport, Mustur je pohađao još jedan program vezan za menadžment.

Paralelno sam radio na master studijama, kao i na Professional Diploma Programme in Major Events Management na Josoor Institute u Dohi. Diploma se radi u saradnji sa SDA Bocconi School of Management u Milanu i telom koje organizuje FIFA World Cup Qatar 2022TM, Supreme Committee for Delivery and Legacy u Dohi. Tokom mog studiranja, obe diplome su dopunjavale jedna drugu. Mislim da je to bila dobra odluka i fantastičan spoj, a sa druge strane bilo je veoma naporno, sa mnogo odricanja. Koristim priliku da se zahvalim svim profesorima sa kojima sam sarađivao tokom studija. Saradnja je bila odlična, a najviše bih pohvalio njihovu spremnost, odlučnost i posvećenost u pegagoškom radu. Želim da se posebno zahvalim pokojnoj prof. Ivanki Gajić sa kojom sam sarađivao još od 1996. godine, tačnije od srednje škole kada sam išao u sportsko odeljenje XI Beogradske gimnazije. Ivanka je značajno uticala na rast i razvoj mog brata Ognjena i mene. Mi smo joj neizmerno zahvalni“.

FOTO: Bojan Mustur

Bojan Mustur ističe da je na Fakultetu za sport dobio znanje koje može da primeni u praksi, odnosno u poslu kojim se bavi.

Sva znanja stečena na Fakultetu za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla mogu da se primene u praksi. Pogotovo što i sam imam ranije sportsko iskustvo koje je sada upotpunjeno savremenim teorijskim i praktičnim saznanjima iz sportskog menadžmenta i marketinga“

Ne želi student našeg Fakulteta da stane ovde što se tiče svog akademskog obrazovanja.

Planiram da upišem doktorske studije. Voleo bih da nastavim da razvijam temu sa master studija. O Svetskom prvenstvu u fudbalu u Kataru ima još mnogo toga da se kaže, ponajviše posle završetka samog turnira. Smatram da svi fakulteti u Srbiji isto tako trebaju da pokažu interes za svoje bivše studente. Da ih motivišu da nastave svoje školovanje. Onim najboljima bi morali da omoguće bolje uslove studiranja, koje između ostalog podrazumeva i finansijsku podršku i potporu. Kao što znate, cena doktorskih studija, nije nimalo naivna, i samo mali broj ljudi u Srbiji to sebi može da priušti. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije bi trebalo da pomogne u stipendiranju onih najboljih. Sem master studija, ja sam u 2016. godini na Fakultetu za sport stekao sledeća zvanja za stručno osposobljavanje: trener plivanja, trener vaterpola i menadžer u sportu. Praktično, ja sam dete Fakulteta za sport. Obrazovanje, kultura i sport su naši najveći ambasadori u svetu. Dobrim studentima se uvek treba pomoći, jer oni uvek svojim progresivnim i inovativnim idejama mogu da pomognu rast i razvoj jedne zemlje“, istakao je Mustur.

Foto: Bojan Mustur

Musturovi životni planovi su trenutno vezani za Katar, gde sa suprugom ima uspešan porodičan posao.

Poslednjih pet godina živim i radim u Dohi. Supruga Jelena i ja vodimo kompaniju Think Red Qatar koja vrlo uspešno deluje na polju arhitekture, urbanizma i dizajna. Radili smo na nekim od vodećih projekata infrastrukture FIFA World Cup Qatar 2022TM, a želja nam je da u budućnosti radimo na organizaciji sportskih, ali i događaja vezanih za kulturu, umetnost i druge delatnosti“, zaključio je Bojan Mustur.

Foto: Bojan Mustur