Želja za usavršavanjem i sticanjem novih znanja dovela je Dejana Gluščevića na Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“. Ostvareni fudbaler i trener sa više od 30 godina iskustva, koje je sticao u Evropi, Severnoj Americi, Aziji i Okeaniji prepoznao je našu visokobrazovn ustanovu kao pravo mesto za akademski napredak. Uspešno je odbranio master rad na temu „Komparativna analiza evropskog i azijskog fudbala“.

Gluščević je kao fudbaler najupečatljiviji trag ostavio u Indoneziji, gde je bio šampion države i najbolji strelac prvenstva. Trenersku karijeru počeo je u Severnoj Americi, gde je bio proglašen za Trenera godine u Kanadi, a kasnije je radio sa mlađim kategorijama i Crvenoj zvezdi i u Aziji. Vodio je kao selektor reprezentaciju Vanuatua na Svetskom prvenstvu do 20 godina. Praktično znanje koje je stekao u ovom periodu pretočio je u izuzetno kvalitetan rad.

Mentor je bio doc.dr Milan Radaković, a pored njega komisiju su činili doc. dr Ivana Parčina, kao predsednik i prof. dr Ana Gavrilović kao član.

Poznati stručnjak govorio je o iskustvima sa Fakultetu za sport, ali i budućim planovima, koji se tiču akademskog obrazovanja i karijere u fudbalskoj industriji.

Kako je protekla odbrana master rada i koliko ste u izradi imali podršku mentora doc. dr Milana Radakovića?

Predsednica komisije Ivana Parčina i članica komisije Ana Gavrilović kao i moj mentor Milan Radaković su bili zadovoljni odbranom mog master rada i mojim odgovorima na postavljena pitanja u odličnim uslovima amfiteatra Fakulteta za sport. Konsultacije sa  Milanom Radakovićem o temi, tezama i njegova podrška u izradi mog samostalnog naučnog rada su neprocenjivi jer je Radaković takođe dugogodišnji fudbalski radnik.“

Koliko će vaš rad obzirom da se bavi komparativnom analizom fudbala u Evropi i Aziji koristiti u praksi ljudima koji su u svetu fudbala?

Istraživanje je bilo usmereno na identifikaciju, analizu i eksplikaciju aktuelnih modela upravljanja koji su dominantni kod najuspešnijih evropskih fudbalskih organizacija u odnosu na azijske kao preporuka za poboljšanje menadžmenta azijskih fudbalskih organizacija.

Moj master rad će teorijski koristiti svim menadžerima u sportu jer upoređuje najbolju i najmnogoljudniju fudbalsku konfederaciju uključujući i modele menadžmenta najdominantnijih fudbalskih organizacija.

Master rad ce biti i od praktične koristi menadžerima u Evropi, a pogotovo u Aziji gde se posle ovogodišnjeg Svetskog prvenstva u Kataru očekuje ekspanzija fudbala, a samim tim i potreba za kvalitetnim menadžerima. U master radu je identifikovan najbolji model menadžmenta za azijski fudbal kao doprinos napretku razvoja fudbala u Aziji i pomoć menadžerima koji treba da rade u azijskom fudbalu.“

Kako ste se odlučili da vaše akademsko obrazovanje nastavite na Fakultetu za sport?

Teško je bilo uklopiti u kalendar FIFA master studije. Presudni su bili saveti, sada pokojne, dekanke prof.dr Ivanke Gajić i razgovor sa Predsednikom saveta Fakulteta za sport Bojanom Sekulićem o  master studijskom programu koji svojom strukturom odgovara savremenim potrebama i zahtevima koji se postavljaju u oblasti Menadžmenta u sportu.

Iskoristio sam svetsku krizu da se prestrojim i nastavim svoje obrazovanje jer se očekuje se da će zbog dominantnog korporativnog načina menadžmenta klubova pozicija šefa stručnog staba ili menadžera spojiti sa pozicijom sportskog direktora tako da će mi ovaj master program pomoći u budućem radu bez obzira na strukturu organizacije poslodavca”, kaže Dejan Gluščević.

S obzirom na veliko životno i sportsko iskustvo kako ste zadovoljni komunikacijom i saradnjom sa našim profesorima?

Komunikacija sa svim zaposlenima, a pogotovo sa studentskom službom i profesorima je bila izvrsna i konstruktivna.  Koristeći i nove tehnologije nastavnici Milan Radaković, Milan Mihajlović, Srećko Jovanović, Uroš Mitrović, Adam Petrović, ispred ostalih na fakultetu, pružili su mi odgovarajuća i kvalitetna znanja iz oblasti metodologije naučnog istraživanja, teorije i prakse menadžmenta u savremenom sportu, marketing menadžmenta u sportu, finansijskog i preduzetničkog menadžmenta u sportu i takođe me osposobili za praktičan i naučno istraživački rad iz oblasti menadžmenta u sportu”.

Da li ste na Fakultetu za sport došli do nekih novih znanja koja će vam koristiti u nastavku karijere i da li ćete nastaviti saradnju sa ljudim sa našeg Fakulteta?

Predmet istraživanja su bili modeli upravljanja najuspešnijih evropskih i azijskih fudbalskih organizacija, odnosno identifikacija odnosa izmedju njihovih poslovnih i sportskih uspeha tako da mi je izrada master rada pružila priliku da razvijem svoje akademske sposobnosti i primenom odgovarajucih metoda unapredim svoje znanje o menadžmentu u fudbalu. Definisao sam svoja iskustva iz fudbalerske i trenerske karijere, identifikovao aktuelne probleme u menadžmentu i  primenom naučnih rezultata stekao nova (sa)znanja i istraživačke rezultate.

Moj master rad originalnog naslova „Komparativna analiza evropskog i azijskog fudbala“ zadovoljava kriterijume publikovanja u časopisima sa recenzijom koji se citiraju u SSCI bazama ili časopisima koji su na listi Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja RS iz društvenih nauka tako da nastavljam saradnju sa Fakultetom. Doniram svoju stručnu literaturu fakultetskoj biblioteci, gde ce biti i primerak mog master rada, i nastaviću naučna istraživanja i stručno usavršavanje na Fakultetu za sport”.

Da li planirate eventualno da upišete i doktorske studije?

Struktura master studijskog programa Menadžment u sportu je koncipirana po uzoru na priznate univerzitete, odnosno fakultete ovog profila, usaglašena je sa postojećim nivoom razvoja u oblasti menadžmenta u sportu, zasnovana je na Bolonjskoj deklaraciji i u skladu je sa zahtevima koji proizilaze iz praktične primene saznanja neophodnih u ovoj oblasti pa pošto sam ispunio uslove biću u mogućnosti da upišem i doktorske studije kada za to bude vreme.

Jedan od najvećih izazova mog samostalnog istraživačkog rada je bio smanjenje master rada u preporučeni obim jer je prvobitno  bio konceptiran kao deo buduće doktorske disertacije u kojoj sam planirao da uporedim sve dominantne svetske modele menadžmenta fudbalskih organizacija. Kompetentan sam za obavljanje složenijih poslova u oblasti menadžmenta u sportu i osposobljen za uključivanje u naučno istraživački rad kao i rad na projektima te mislim da će doktorske studije biti logičan nastavak mog obrazovanja”

Kakvi su vam dalji planovi koji se tiču karijere u fudbalu?

Ukoliko u Srbiji i Evropi ne bude bio potreban fudbalski trener i sportski menadžer mojih kvalifikacija i iskustava, planiram da u sledećem četvorogodišnjem ciklusu doprinesem uspehu azijskog fudbala, te u nastavku karijere završim započeto u Severnoj Americi pre nego što se sa jos većim iskustvom i saznanjima posvetim doktorskoj disertaciji”, zaključio je Dejan Gluščević.