Doc. dr Dejan Šuput

Dr Dejan Šuput više godina radio je kao naučni saradnik Instituta za uporedno pravo iz Beograda, a oblasti u kojima se bavio naučno-istraživačkim radom bile su: sportsko pravo, krivično pravo i upravno pravo. U oktobru 2010. godine odbranio je doktorsku disertaciju ,,Kaznenopravna zaštita sporta i aktivnosti povezanih sa sportom’’. Autor je monografija ,,Sankcionisanje dopinga u sportu’’ i ,,Kaznenopravna zaštita sporta’’, koautor dve monografije i autor više od šezdeset naučnih i stručnih radova objavljenih u naučnim časopisima. Bio je direktor Udruženja za razvoj sportskog prava Srbije od 2008. do 2011. godine, predsednik Arbitražne komisije Sportskog saveza Srbije od 2008. do 2010. godine i član pravne komisije FK Crvena Zvezda od 2009. do 2011. godine. Predsednik je Komisije za žalbe Fudbalskog saveza Beograda, član Komisije za pravna pitanja Fudbalskog saveza Srbije, potpredsednik Atletskog saveza Beograda i član upravnog odbora Udruženja za javnu upravu Srbije.

  • PODACI O NAUČNIM RADOVIMA
  • ODLUKA O IZBORU U ZVANJE

Termin konsultacija:

E-MAIL: dejansuput@yahoo.com