1  Šta je e-nastava?

E-nastava sadrži nastavne programe i sadržaje u elektronskom obliku. Namenjena je studentima i nastavnicima Fakulteta za sport, a nalazi se na sajtu fakulteta.

2  Kako se pristupa e-nastavi?

 Kako da pristupite E-nastavi i sve ostale detalje vezano za E-nastavu možete pronaći u uputstvu. Preuzmite uputstvo