Delegacija Fakulteta za sport Univerziteta „Union Nikola Tesla“ prisustvovala je Međunarodnom naučnom kongresu „Primenjene sportske nauke“ i Balkanskom naučnom kongresu „Fizičko vaspitanje, sport, zdravlje“ u organizaciji Nacionalne sportske akademije „Vasil Levski “ u Sofiji.

Predstavnici 12 sportskih fakulteta iz osam balkanskih zemalja potpisali su u glavnom gradu Bugarske Okvirni sporazum za saradnju između univerziteta i sportskih fakulteta i uspostavljanje regionalne mreže za sportsku nauku i obrazovanje.

Svi učesnici iz regiona pozdravili su i svojim potpisom podržali inicijativu koja ima za cilj da poboljša balkansku unverzitetski saradnju, i izrazili očekivanje da će sporazum doprineti boljoj koordinaciji zajedničkih projekata i naučnih skupova u budućnosti.

Rektor Nacionalne sportske akadamije „Vasil Levski“ prof. dr Penčo Gešev objasnio je u svom pozdravnom govoru glavne motive koji su doprineli ideji stvaranja regionalne balkanske univerzitetske mreže, izrazivši pritom uverenje da će zajednički rad podići nauku o sportu u regionu na kvalitativno viši nivo.

Dekanka Fakulteta za sport prof. dr Ivanka Gajić predložila je rotirajuće predsedavanje ovom balkanskom univerzitetskom asocijacijom, što je jednoglasno usvojeno od strane prisutnih. U svom izlaganju, prodekan Fakulteta za međunarodnu saradnju doc. dr Uroš Mitrović predložio je da se na sledećem sastanku regionalnih sportskih univerziteta usvoji formalni Statut asocijacije, koji bi konkretizovao prava i obaveze učesnika, kao i da se uspostavi jedinstvena internet platforma, preko koje bi svi uključeni mogli da prate aktivnosti, vesti i najave važnih događaja.

Delegacija Fakulteta za sport, koju su činilo dekanka prof. dr Gajić, doc. dr Mitrovića prof. dr Jelena Ivanović i doc. dr Adam Petrović predložila je i pokretanje zajedničkog međunarodnog naučnog časopisa koji bi jednom godišnje objavljivao stručne radove naših kolega.

Na skupu u Sofiji, Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“, izborio se za privilegiju da bude domaćin prvog narednog sastanka regionalnih univerziteta i fakulteta, te je tako odlučeno da 2020. godine Balkanski kongres bude održan upravo u Beogradu na našem Fakultetu.