Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ nastavlja sa realizacijom izuzetno zanimljivog Erasmus+ sport projekta pod nazivom RIVER QUIZ. Projekat RIVER QUIZ (RQ) nastao je zalaganjem pet međunarodnih sportskih organizacija sa zajedničkom idejom da se poveća svest o plavoj ekonomiji i pri tome poboljšaju veštine dece mlađeg školskog uzrasta kroz sport i sportske igre. Glavni cilј je promovisanje obrazovanja pomoću sporta uz poseban fokus na izradi održivog i uzbudlјivog programa zasnovanog na sportovima vezanim za vodu.

Ovaj projekat Fakultet za sport sprovodi sa partnerima iz Mađarske, Bugarske, Rumunije i Hrvatske, zemlje kroz koje protiče reka Dunav, a projekat je osim na elementima obrazovanja i sporta baziran i na očuvanju prirodnih resursa.

Zadatak svakog partnera bio je da osmisli četiri sportske aktivnosti za decu uzrasta od 6 do 11 godina koje se mogu sprovesti u vodi ili koristeći vodu. Ideja je da deca na zabavan način nauče koliko odgovornosti je njima i kakvu značajnu ulogu imaju u zaštiti voda i vodnih resursa.

Video snimci koji su nastali u zemljama učesnicama projekta biće korišćeni za edukaciju učitelja, nastavnika fizičkog vaspitanja u osnovnim školama i ostalih entuzijasta koji rade sa decom. Tokom svake radionice biće prikazan i set alata za učenje koji će obuhvatati različite metodičke pristupe koje će edukatori dalje moći da koriste u radu sa decom.

Igre za koje smo se odlučili u Srbiji, snimljene su u prostorijama Fakulteta za sport i dugujemo veliku zahvalnost deci u koja su učestvovala u njihovom prikazu. Šestoro dece prikazalo je zabavne igre sa vodom, vodeći računa i o racionalnoj potrošnji. Kroz ceo proces vodila ih je doc. dr Svetlana Petronijević.

Tom prilikom testiran je i naš pristup učenju, priča koja prati glavnog junaka tokom njegove borbe za čistu prirodu duž Dunava. Crteži koji su nastali tom prilikom govore više od reči, a mi se radujemo daljim aktivnostima.

Pozivamo sve zainteresovane edukatore da se priključe našoj radionici 2.aprila, a svoje prijave mogu izvršiti mogu putem mejla ivana.parcina@fzs.edu.rs.