Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ dobija sve značajniju ulogu u unapređenju i uređenju sistema sporta i stručnog rada u Gradu Beogradu i Republici Srbiji. Dokaz za to su i nedavna rešenja koja su doneli čelnici Sportskog saveza Beograda i gradske uprave na osnovu kojih će predstavnici našeg Fakulteta aktivno učestvovati u radu izuzetno značajnih komisija.

Naime, Fakultet za sport učestvovaće u radu komisije za kategorizaciju u Sportskom savezu Beograda. Za mandatara ove komisije izabran je doc. dr Dragan Atanasov, prodekan Fakulteta za sport. Takođe, doc. dr Dragan Atanasov imenovan je za predsednika Radne grupe za izradu Programa razvoja sporta grada Beograda za period od 2019. godine do 2029. godine i nadzor i evaluaciju sprovođenja donetog Programa razvoja sporta grada Beograda za period od 2016. do 2018. godine, a članovi komisije su dekanka Fakulteta za sport prof. dr Ivanka Gajić, kao i doc. dr Jelena Ivanović i doc dr. Milan Pašić koji na našem Fakultetu predaju na Katedri trener u sportu.

– Za Fakultet za sport je značajno što su najviše institucije iz oblasti sporta u našoj zemlji prepoznale kvalitet našeg nastavnog kadra koji svoje teoretsko znanje uspešno prevodi i u praksu. Nadam se da ćemo svi zajedno napraviti dokument koji će imati svoju praktičnu primenu u praksi, a što će dalje značiti bolje uređen sportski sistem u kojem bi se stvorili uslovi za povećan obim bavljenjem sportom, za bolji status i finansiranje sportskih klubova, za bolje uređenje sistema školskog sporta, za bolje planiranje u delu adaptacije i izgradnje novih sportskih objekata i konačno za povećano učešće građanki i građana u oblasti rekreativnog sporta – istakao je Atanasov.