Poštovani nastavnici, saradnici i studenti,

Uvreni smo da su se svi zaposleni i saradnici Fakulteta za sport od prvog dana na odgovarajući način uključili u borbu sa prirodnom katastrofom koja je zadesila našu zemlju i da će to i nadalje činiti, u skladu sa razvojem situacije i svojim mogućnostima. Naš Fakultet, od početka svog postojanja, iskazuje osećaj za redovne i vanredne humanitarne potrebe, ne samo sporta već i drugih segmenata društva, a posebno u situaciji u kojoj smo se zatekli prethodnih dana i koja će nas još duže vreme opterećivati.

Sa ciljem da se što bolje organizujemo i što više doprinesemo akciji pružanja pomoći ljudima u mestima koja su ugrožena poplavama, klizištima i drugim pratećim posledicama velike prirodne nepogode, pozivamo vas da do petka, 23. maja, u skladu sa svojim raspoloživim mogućnostima,  donesete na Fakultet upotrebljivu garderobu, obuću, posteljinu, oprema za bebe i slično što može koristiti unesrećenima.

Sva prikupljena garderoba i oprema biće predata Crvenom krstu u opštini Novi Beograd.