Doc. dr Ivana Parčina – prodekan za međunarodnu saradnju

Rođena je 1982. godine u Zemunu. Nakon završene gimnazije „Mihajlo Pupin“ u Beogradu, upisuje Višu školu za sportske trenere. Nakon diplomiranja na Visokoj školi upisuje Fakultet za menadžment u sportu Univerziteta „Braća Karić“ na kome završava i master studije. Nagrađena je kao jedan od najbolјih diplomiranih studenata Fakulteta za menadžment u sportu Univerziteta „Braća Karić”. Doktorske studije upisuje 2010. godine na istom Fakultetu. Doktorsku disertaciju odbranila je 2014. godine.

Tokom studiranja povremeno je bila angažovana u marketinškoj agenciji „Sportmedia“  na poslovima organizacije vaterpolo turnira, a bavila se i administrativnim i marketinškim poslovima u Visokoj školi za sport. Od 2005. do 2016. godine radila je u preduzeću P.E.C.S. DOO na poslovima administracije, marketinga i rukovođenja kvalitetom  po ISO standardima 9001:2008 i 14001:2008. Radila je i kao generalni sekretar Streličarskog saveza Srbije. Od novembra 2010. godine radila je na Fakultetu za menadžment u sportu Alfa Univerziteta, prvo kao asistent u nastavi a zatim i docent. Od oktobra 2017. godine zaposlena je na Fakultetu za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“.

Autor je preko 50 radova saopštenih na nacionalnim ili međunarodnim skupovima i objavljenih u nacionalnim ili međunarodnim časopisima.

E-MAIL: ivana.parcina@fzs.edu.rs