Jovana Vulinović

Jovana Vulinović studentkinja je na master akademskim studijama Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Prosečna ocena tokom studiranja na osnovnim akademskim studijama je 9.31.