Knjiga “Savremena televizija i osnove TV novinarstva” autora vanr. prof. dr Tatjane Ćitić objavljena je u izdanju Fakulteta za sport Univerziteta “Union – Nikola Tesla”.

Tatjana Ćitić je predavač na našem Fakultetu na studijskom program Sportsko novinarstvo od školske 2016/17. godine. Angažovana je na predmetima Komunikologija, Osnovi novinarstva i Novinarstvo u elektronskim medijima (Radio i TV Novinarstvo).

Za pisanje ove knjige sam imala više motiva. Naravno, na prvom mestu su studenti, budući novinari, koje spremamo za rad u novom radnom okruženju savremenih medijskih sistema. Drugi, rekla bih medijski, je evidentna kriza u novinarstvu uzrokovana nestručnošću kadra koje je preplavilo medije. Budući da sam više od dve decenije u TV industriji i da sam se profesionalno i kroz naučna istraživanja bavila televizijom i njenim razvojem, ova knjiga na jednom mestu donosi širok dijapazon tema – od nastanka i razvoja televizije, osnovnih informacija o televizijskoj slici i TV programu, preko TV žanrova, sa dosta primera iz prakse, do perspektiva razvoja i primene veštačke inteligencije u savremenim sistemima, kao i tzv. robot novinarstva”, istakla je Tatjana Ćitić.

Koliki je značaj ove knjige govore i reči prof. dr Radivoja Petrovića, koji godinama predaje nekoliko predmeta na katedri za Sportsko novinarstvo na Fakultetu za sport.

Knjiga “Savremena televizija i osnove TV novinarstva“ popunjava dugogodišnju prazninu u stručnoj literaturi koja se bavi fenomenom danas najuticajnijeg medija. Obilju domaćih naslova koji se bave standardima i osobenostima profesije na opštem planu novinarstva, u štampi, agencijama ili internetu, sada se pridružila celovita i „zanatski“ koncipirana monografija o televiziji”, stoji u recenziji prof.dr Radivoja Petrovića.

O knjizi je govorila i prof. dr Neda Todorović, dugogodišnji redovni profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Prateći iz blizine transformacije kojima su izloženi televizijski novinari, suočeni sa izazovima socijalnih medija i  većom interakcijom sa publikom, autorka se zalaže za podizanje njihove digitalne i medijske pismenosti, za  osavremenjivanje njihovog obrazovanja, za formiranje novih profila medijskih poslenika koji će biti u stanju da odgovore na nove potrebe sve zahtevnije, mlade publike„.

Uz Radivoja Petrovića i Nedu Todorović, recezent knjige „Savremena televizija i osnove TV novinarstva“ je i vanr. prof Petar Stanojlović.

Ovaj naslov u svom obimu od uvodnih elemenata do zaključnih teza, ali i anticipaciji daljeg razvoja, daje širinu mogućih potreba od akademske zajednice sa obe strane katedre, kao udžbenik u nastavnim procesima, ali i kao svojevrsni praktikum i pomoćni element u teorijskoj i praktičnoj nastavnoj primeni, a sa druge strane, za širu populaciju, koja se kroz stručno, ili lično usavršavanje, odnosno opismenjavanje može elementarno koristiti ovim predloškom”, napisao je Stanojlović.