RASPISUJE  KONKURS 
 za upis kandidata u školsku 2015/16. godinu 

na studijske programe akreditovanih četvorogodišnjih Osnovnih akademskih studija, na nivou od 240 ESPB:

  • TRENER U SPORTU – za sticanje VII – 1a stepena stručne spreme i akademskog naziva Diplomirani trener u sportu – 90 studenta;
  • MENADžMENT U SPORTU – za sticanje VII – 1a stepena stručne spreme i akademskog naziva Diplomirani menadžer u sportu – 90 studenta;
  • SPORTSKO NOVINARSTVO – za sticanje VII – 1a stepena stručne spreme i akademskog naziva Diplomirani novinar u sportu – 40 studenta i

na studijske programe akreditovanih Master akademske studije, na nivou od 60 ESPB:

  • MENADžMENT U SPORTU – za sticanje VII – 1b stepena stručne spreme i akademskog naziva Master menadžer u sportu – 25 studenta;
  • MENADžMENT U TURIZMU I REKREACIJI – za sticanje VII – 1b stepena stručne spreme i akademskog naziva Master menadžer – 25 studenta;
  • TRENER U SPORTU – za sticanje VII – 1b stepena stručne spreme i akademskog naziva Master trener u sportu – 30 studenata – akreditacija ovog studijskog programa je u toku i biće gotova do početka školske godine.

Plan i program studija i detalјni uslovi za upis su dati na sajtu www.fzs.edu.rs, a sve informacije se mogu dobiti i u studentskoj službi Fakulteta, putem telefona 011/ 404 40 50 ili mejla info@fzs.edu.rs

Prijavlјivanje i upis kandidata obaviće se u periodu od 22.06 do 17.07.2015. godine, svakog radnog dana od 09 do 17 časova.

Fakultet za sport, Novi Beograd, ul. Đorđa Stanojevića 14/III (Belgrade Office Park II). Dozvola za rad broj 612-00-00487/2012-04 od 07.08.2012. godine. Akreditacija broj 612-00-02636/2013-04 od 12.12.2014. godine.