Beograd, 25.08.2018.

Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ uspešno je završio postupak redovnog godišnjeg nadzora i tranzicije na primenu novog standarda ISO 9001:2015 i nastavlja da ulaže dodatni napor na njegovoj implementaciji. Svi procesi na našem Fakultetu usaglašeni su sa najvišim svetskim standardima, a ovaj sertifikat je još jedan dokaz da zaposleni ove ustanove uz sve stručno znanje odgovorno i kvalitetno obavljaju svoje radne zadatke.

Implementacija i kvalitetno upravljanje sistemom kvaliteta dokaz je i savremene tržišne orijentacije Fakulteta za sport prema korisnicima naših usluga te njihovim zahtevima i prepoznatim očekivanjima, kao i opredeljenje menadžmenta ove visokoobrazovne ustanove koncepciji kvaliteta, kao strateškoj smernici daljeg razvoja. Ovim priznanjem je Fakultet za sport još jednom potvrdio svoja nastojanja za jačanjem prepoznatljive pozicije u savremenom evropskom prostoru visokog obrazovanja.

Prelaskom na sistem upravljanja kvalitetom usaglašenim sa ISO 9001:2015 standardom, naš Fakultet će se pridružiti porodici od 4300 fakulteta u svetu, odnosno 34 fakulteta u Srbiji, koji posebnu pažnju posvećuju kvalitetu za dalje unapređenje i usavršavanje svih zaposlenih, kako bi studije, ali i službe Fakulteta, kvalitetom zadovoljile sve standarde modernog visokog obrazovanja i poslovanja. Ne treba posebno naglašavati da će primena sertifikovanog QMS prema ISO 9001:2015 standardu olakšati i prijavu na mnoge projekte koji se finansiraju iz fondova EU, čime se, takođe, podiže standard studiranja i rada na Fakultetu.

Usvajanje sistema menadžementa kvalitetom ISO 9001:2015 je strateška odluka, doneta u cilju poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i efikasnosti obrazovnih procesa. U postupku sertifikacije, Fakultet za sport je pokazao svoju sposobnost da konzistentno obezbeđuje usluge koje ispunjavaju zahteve korisnika i primenljivih zakona i propisa, kao i da konstantno povećava zadovoljstvo korisnika efektivnom primenom i poboljšanjem sistema, a sve u skladu sa misijom, vizijom i politikom kvaliteta.

Sertifikacija se odnosi na akademsko obrazovanje, stručno usavršavanje i profilisanje kadra za sportsku delatnost kroz akreditovane studijske programe četvorogodišnjih osnovnih i jednogodišnjih master akademskih studija.

Ovim međunarodnim sertifikatom potvrđen je kvalitet našeg fakulteta u oblasti visokoškolskog obrazovanja. Uspostavlјanjem i negovanjem ovakve poslovne politike, obezbeđuju se nastavno-naučne usluge najvišeg kvaliteta, u skladu sa potrebama i očekivanjima studenata i društva u celini, siguran i zdrav ambijent za sve zaposlene, kao i neprekidno pobolјšavanje nastavnog procesa i celokupnog sistema poslovanja.