Kvalitet po međunarodnim standardima

///Kvalitet po međunarodnim standardima

Beograd, 06.07.2016.

Iako smo jedna od najmlađih visokoškolskih ustanova u Srbiji, možemo poslužiti kao primer dobre prakse velikom broju daleko starijih članova akademske zajednice, kako iz privatnog tako i iz javnog sektora. Primera za takav zaključak je više, a potvrda je stigla ovih dana kada je Fakultet za sport dobio  sertifikat ISO 9001:2008, kojim se potvrđuje da je sistem menadžmenta na fakultetu usaglašen sa zahtevima standarda ISO 9001, a time i sa smernicama za visoko obrazovanje IWA-2 (International Workshop Agreement), kao i sa standardima i smernicama za obezbeđenje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja ESG-ENQA (European Standards and Guidelines –  European Association for Quality Assurance in Higher Education).

sertifikati-web

Sertifikacija se odnosi na akademsko obrazovanje, stručno usavršavanje i profilisanje kadra za sportsku delatnost kroz akreditovane studijske programe četvorogodišnjih osnovnih i jednogodišnjih master akademskih studija.

Ovim međunarodnim sertifikatom potvrđen je kvalitet našeg fakulteta u oblasti visokoškolskog obrazovanja. Uspostavlјanjem i negovanjem ovakve poslovne politike, obezbeđuju se nastavno-naučne usluge najvišeg kvaliteta, u skladu sa potrebama i očekivanjima studenata i društva u celini, siguran i zdrav ambijent za sve zaposlene, kao i neprekidno pobolјšavanje nastavnog procesa i celokupnog sistema poslovanja.

Primenom najsavremenijih metoda i tehnika, uz aktuelne i primenljive nastavne programe, pokazali smo ozbiljnost u težnji da izgradimo i razvijemo modernu i funkcionalnu obrazovnu ustanovu, koja nastoji da prati svetske trendove visokog obrazovanja i teži potpunom ispunjavanju zahteva okruženja, kako bi obezbedila poverenje i zadovoljstvo svojih studenata, sportskih subjekata i šire društevne zajednice.

Time smo se pokazali kao ravnopravan i pouzdan partner drugim stručnim i naučnim ustanovama, sportskim i medijskim organizacijama, kako iz zemlje tako i iz inostranstva, kao jedan od retkih fakulteta u Srbiji koji se može pohvaliti posedovanjem međunarodnog sertifikata za kvalitet.

 

2017-10-09T22:23:59+00:00
Upisna prijava