Ass. Marija Todorović

Marija je rođena u Čačku, a odrasla je u Arilju gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 2018. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na odeljenju za sociologiju čime je dobila zvanje diplomirani sociolog. Na istom fakultetu je 2020. godine završila master studije na temu „Strukturalne prepreke bavljenju profesionalnim sportom mladih u Beogradu – kvalitativno istraživanje“. Iste godine upisuje i doktorske studije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Кurs za operativnog trenera na Fakultetu za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“, završila je 2019. godine , čime je pored zvanja sociologa dobila i zvanje operativnoga trenera atletike.

Svoj profesionalni put usmerila je ka karijeri u prosveti, pa od 2019. godine počinje da predaje u sportskoj gimnaziji SPORTIUM, kao profesor pet nastavnih jedinica (sociologija, građansko vaspitanje, religija i civilizacija, metodologija naučnog istraživanja i ustav i prava građana). Uporedo, 2020. godine započinje i karijeru sportskog sociologa dobivši zvanje asistenta na Fakultetu za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“.

Кao predavač učestvovala je na dve međunarodne naučne konferencije. Na prvoj konferenciji koja je održana na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Beogradu u decembru 2018. godine na temu „Efekti fizičke aktivnosti na antropološki status dece, adolescenata i odraslih“ izlagala je rad na temu: Sindikalno organizovanje u košarci- primer igrača Evrolige. Druga konferencija na kojoj je učestvovala održala se na Univerzitetu Singidunum 2019. godine sa temom „Društveno ekonomski razvoj i bezbednost lokalne zajednice“, gde je bila drugi predavač, sa temom: „Starost stanovništva- socijalno bezbednosni problem i zadatak lokalnih zajednica u RS“.