Nikolina Lazić na našem fakultetu stekla je zvanje master trener u sportu, a da se radi o veoma perspektivnom stručnjaku upućuje izuzetno kvalitetan master rad koji je napisala. Nikolina je zaposlena u socijalnoj ustanovi „Most“ u Zrenjaninu, a radi i kao lični asistent deteta sa posebnim potrebama koje je hiperaktivno, odnosno boluje od sindroma ADHD. Master rad na temu „Fizičko vaspitanje kao faktor inkluzije učenika sa posebnim potrebama – studija slučaja“, Nikolina je odbranila najvišom ocenom, a sve pohvale zaslužila je od mentora prof. dr Mirjane Vuksanović, predsednika i člana komisije prof. dr Ivanke Gajić i doc. dr Svetlane Petronijević.

– U master radu koncetrisala sam se na to kako će fizičko vaspitanje pomoći detetu da se uključi u redvono školovanje, a pošto je nastavnik fizičkog vaspitanja i lični asistent kako će to pomoći nastavniku da uvidi probleme i osmisli rešenja u inkluziji dece u fizičkom vaspitanju. Zaključak do koga sam došla je da je veoma važno da se deca sa lakšim mentalnim poremećajima kroz inkluziju uključe u redovni obrazovni sistem. To im omogućava da kao i sva druga deca, a opet u skladu sa svojim potrebama, mogućnostima i ambicijama, se ostvare kao individue. Trudimo se da im omogućimo obrazovanje koje im najviše odgovara i uz koje mogu da ostvare sve svoje potencijale – istakla je Nikolina Lazić i potom dodala:

– Veoma uspešnom se pokazala praksa da lični asistent, učitelj, psiholog, defektolog, specijalni pedagog, roditelji i medicnska struka rade kao jedan tim kako bi se učenik sa poremećajem ponašanja uključio u širu društvenu zajednicu. Obrada ove tome kroz master rad je skorman doprinos u želji da se edukujemo i pokrenemo dalja istraživanja i multidisciplinarne saradnje u okviru inkluzije.

Nikolina je iznela mnogo reči hvale na račun sistema i kvaliteta obrazovanja na Fakultetu za sport:
– Pre svega, moram da naglasim da sam se za master studije na Fakultetu za sport na Novm Beogradu opredelila zbog činjenice da mi je bilo omogućeno da nastavu pratim na daljinu. Živim i radim u Zrenjaninu, uz to sam i majka dvoje dece i to je bio prvi osnovni uslov da uz sve obaveze koje imam nastavim da se stručno usavršavam. Takođe, imala sam priliku da tokom studija sarađujem sa izuzetno stručnim i posvećenim profesorima od kojih sam zaista imala priliku mnogo toga naučim. Iskustvo i znanje koju su mi preneli biće mi dragoceno – poručila je Nikolina i za kraj najavila svoje dalje planove:

– Želja mi je da ostanem u socijalnom centru „Most“ i da radim ne samo sa decom koja imaju ADHD sindrom već i onom koja imaju slične i druge probleme. Ideja je i da se dopuni projekat koji je započet 2005. da i deca sa težim mentalnim poremećajima se kroz proces inkluzije uključe u redovno školovanje – zaključila je Nikolina Lazić.

Master rad Nikoline Lazić možete pogledati OVDE.