Rođen 09.01.1969. godine u Beogradu. Diplomirao je 1992. godine na Fakultetu fizičke kulture Univerziteta u Beogradu, a magistrirao 1996. godine na istom fakultetu. Doktorsku disertaciju je odbranio 2001. godine na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu.

Zaposlenje:

1993-1998 Jugoslovenski zavod za fizičku kulturu i medicinu sporta, istraživač

1998-2002 Sportska akademija, profesor

2002-2006 Fakultet za menadžment u sportu, docent

2006-2009 Fakultet za menadžment u sportu, vanredni profesor

2009-2011 Fakultet za menadžment u sportu, redovni profesor

2011- Univerzitet Metropolitan Beograd, Fakultet za menadžment, redovni profesor

2015- Fakultet za sport Univerzitet Union Nikola Tesla (po pozivu)

Stručne i naučne aktivnosti:

2005- Predsednik Saveza Srbije za dizanje tegova

2003-2006 Predsednik Saveza Beograda za dizanje tegova

2008-2012, 2016-2020 Član Tehničkog & Naučnog komiteta Evropske federacije za dizanje tegova (EWF)

2009-2013 Član Tehničkog & Naučnog komiteta Mediteranske konfederacije za dizanje tegova (MWC)

2009-2013 i 2013-2017 Član Trenerskog & Istraživačkog komiteta Međunarodne federacije za dizanje tegova (IWF)

2010- Međunarodni sudija u dizanju tegova. Učestvovao na mediteranskim igrama, Univerzijadi, kontinentalnim i svetskim prvenstvima, olimpijskim igrama mladih i olimpijskim igrama.

2002-2005 Urednik INDOK rubrike časopisa „Fizička kultura“, Beograd

2007- Član redakcije časopisa „Serbian Journal of Sport Science“, Beograd

2010- Član redakcije časopisa „SportLogia“, Banja Luka

2009-2013 Član Upravnog odbora Sportskog saveza Srbije i koordinator komisije za vrhunski sport

2014-2017 Predsednik Komisije za vrhunski sport Sportskog Saveza Srbije

1997- Član Međunarodnog udruženje olimpijskih istoričara

1999- Član Asocijacije učesnika Međunarodne olimpijske akademije

Stručno usavršavanje je obavio u Međunarodnoj Olimpijskoj Akademiji (Olimpija, Grčka), 1999. godine. Učestvovao u izvođenju nastave na osnovnim, master i poslediplomskim studijama, oblasti  menadžment u sportu i dizanje tegova. Učestvovao u realizaciji preko dvadeset projekata i programa rađenih za potrebe Gradskog sekretarijata za omladinu i sport, Republičkog zavoda za sport, Antidoping agencije Republike Srbije, Sportskog saveza Srbije i Ministarstva omladine i sporta.

Kao predavač Međunarodne federacije za dizanje tegova, učestvovao u stručnom osposoblјavanju trenera (Italija, Itan) i sudija za dizanje tegova (Norveška, Uganda).

Autor je 6 udžbenika i monografija i preko 80 radova saopštenih na nacionalnim ili međunarodnim skupovima i objavlјenih u nacionalnim ili međunarodnim časopisima.

E-MAIL: milan.mihajlovic@fzs.edu.rs