Rođen je 1980. godine u Kninu (Hrvatska). Osnovnu i srednju školu završio je u Beogradu. Osnovne studije Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja završio je 2004. godine. Pored osnovnih studija, 2004. godine završio je i Školu za rezervne oficire. Master studije na istom fakultetu završio je 2009. Doktorat iz oblasti fizičkog vasapitanja i sporta stekao je 2016. godine na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu, odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom Fizička aktivnost i energetska potrošnja učenika osnovne škole.

Od 2005. godine radio je kao nastavnik fizičkog vaspitanja u osnovnim školama, kao i u specijalnoj osnovnoj školi. Učestvovao je u velikom broju stručnih i naučnih projekata, kako nacionalnih tako i međunarodnih:

 • projekat Skauting tim “DIF” – katedra Fudbala, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd,
 • pilot projekat ,,Unapređenje obrazovanja i vaspitanja učenika nižih (1-4.) razreda sa specifičnim smetnjama učenja i ponašanja“,
 • projekat ,,Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije Republike Srbije“,
 • projekat National Institute of Health grant R21AR06065, (#175037),
 • program ,,Osnaživanje škola ka inkluzivnom obrazovanju u okviru projekta Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou – DILS“,
 • projekat School Twinning program Nanjing,
 • projekat HOPSports On-Line-Streaming Brain Breaks Pilot Research Study,
 • projekat Global Health and Physical Education School Network (GHPESN) in Partnership with School, Community and University Through Technology,
 • projekat Zdravo Rastimo,
 • nacionalnom programu ,,Pokrenimo našu decu“,
 • Erazmus+ projekat Empowering diversity, inclusion and equity in our school-Different or alike together we make a whole.

Učestvovao je kao izlagač na 15 međunarodnih i nacionalnih konferencija i stručnih skupova iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta. Autor i koautor je preko 20 naučnih publikacija iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, koje su publikovane u časopisima međunarodnog i nacionalnog nivoa.

Kao član radnih grupa i komisija dao je znatan doprinos unapređenju procesa nastave fizičkog vaspitanja i sporta. Bio je:

 • član radne grupe za izradu Pravilnika o školskom sportu (Ministarstvo omladine i sporta, sektor za sport),
 • 2014, 2016, 2018. član Komisije za odobravanje programa stalnog stručnog usavršavanje nastavnika, vaspitača, stručnog saradnika i direktora za školsku 2014/2015. i 2015/2016. godinu kao i za školske 2016-2018. i 2019-2021. godina za oblast fizičko vaspitanje (Zavod za unapređivanja obrazovanja i vaspitanja –  ZUOV),
 • član radne grupe za pripremu realizacije nacionalnog integrisanog akcionog plana borbe protiv nasilјa i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama u domenu obrazovno-vaspitnog sistema (Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije – MPNTR),
 • 2014, 2016, 2018. član Komisije za odobravanje programa za priznavanje stručnih skupova za oblast fizičko vaspitanje (ZUOV),
 • član komisije za pregled radova pristiglih na Konkurs „Saznali na seminaru primenili u praksi“ (ZUOV).
 • član je radne grupe za izradu Programa razvoja sporta grada Beograda za period od 2019. godine do 2029. godine (Grad Beograd).

Učestvovao je kao voditelј radionica na konferenciji “Nastava fizičkog vaspitanja u funkciji prevencije nasilјa” na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Nalazi se na listi za ocenjivače rukopisa udžbenika (ZUOV, 2016), bio je voditelј radionica na obuci – ,,Prevecija trgovine decom i mladima u obrazovanju i nastava fizičkog vaspitanja“ (MPNTR, UNITAS fondacija i CZŽTLj, 2016, 2017), bio je realizator obuka ,,Uvođenje novog predmeta Fizičko i zdravstveno vaspitanje i primena relevantnih programskih sadržaja“. Recenzent je dva udžbenika ,,Bukvar fizičkog vaspitanja” za 1. razred i udžbenika ,,Fizičko vaspitanje 2” za 2. razred osnovne škole.

Od 2005. godine, član je Udruženja pedagoga fizičke kulture Rakovica, a od 2010. godine je predstavnik GO Rakovica u Udruženju pedagoga fizičke kulture Beograda. Od 2011. godine je član Upravnog odbora Udruženja pedagoga fizičke kulture Beograda, a od 2016. obavlјa funkciju zamenika predsednika ovog udruženja. Od 2013. godine postaje član Skupštine Srpskog saveza profesora fizičkog vaspitanja i sporta. Od 2016. godine član je Scientific Advisory Board of The Foundation of Global Community Health (GCH). Od aprila 2018. godine član  je Nacionalnog prosvetnog saveta Republike Srbije.

Dobitnik je nekoliko nagrada i priznanja:

 • Najuspešniji profesor u realizaciji sistema školskog sporta Beograda u školskoj 2006/2007. godini (Sekretarijat za sport i omladinu grada Beograda),
 • Drugo mesto u oblasti društvenih nauka i sporta „Digitalni čas“ (Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo),
 • dobitnik je posebnog priznanja za ostvarene rezultate u oblasti obrazovanja u opštini Rakovica (GO Rakovica),
 • dobitnik je najvećeg sportskog priznanja u Srbiji ,,Majske nagrade“ Sportskog saveza Srbije za izuzetne rezultate i dostignuća na razvoju fizičke kultire i sporta u Republici Srbiji,
 • na XXIX svetskom naučnom kongresu nastavnika fizičkog vaspitanja – 29th FIEP (WORLD CONGRESS) i XIII evropskom naučnom kongresu nastavnika fizičkog vaspitanja – 13th FIEP (EUROPAEN CONGRESS) u Turskoj (Istanbul), dobio je međunarodnu nagradu u kategoriji za mladog istraživača koji je dao izuzetan doprinos u razvoju fizičkog vaspitanja na međunarodnom nivou (Thulin Young Scholar Award -2018).

Radno iskustvo u oblasti sporta realizovao je kao član skauting službe FK ,,Partizan“ pod vođstvom Aleksandra Stanojevića 2010-2012. (2h Prvenstvo Srbije, 1h Kup Srbije i učešće u UEFA Ligi šampiona 2010/11). Od 2012-2016. učestvovao je u stručnom štabu futsal reprezentacije Srbije pod vođstvom Ace Kovačevića (4. mesto na EP 2016. u Beogradu i plasman na SP 2012.). Od 2016. godine deo je stručnog štaba reprezentacije Srbije u fudbalu na pesku, pod vođstvom Dejana Kneževića. 2017. godine učestvovao je u pripremi KMF ,,Ekonomac“ za učešće u grupnoj (elitnoj) fazi lige šampiona u futsalu. Obavlјao je poslove analitike i dijagnostike, kao i skautinga protivničkih ekipa i analizi takmičarske aktivnosti ekipa. Bio je predavač na UEFA ,,B“ licenci za futsal trenere u okviru predmeta Informacioni sistemi i Analitika i dijagnostika – Skauting u organizaciji Centra za edukaciju fudbalskih trenera pri Fudbalskom savezu Srbije.

Termin konsultacija:

E-MAIL: milan.pasic@fzs.edu.rs