Beograd, 20.06.2016.

Redovna godišnja Konferencija „Sport i EU”, u organizaciji Društva za pručavanje sporta i EU, koje okuplјa članove iz 25 zemalјa sa 5 kontinenata, svake godine se održava u drugom evropskom gradu. Ove godine, 27. i 28. juna, domaćin njenom 11. izdanju biće Institut za evropske studije Univerziteta San Pablo u Madridu. Zadatak Društva i cilј Konferencije su da promovišu komparativne i interdisciplinarne studije fokusirane na različitim sportskim temama, kao i ozbilјne, na znanju zasnovane, debate koje će doprineti donošenju odluka u oblasti sporta u institucijama EU. U društvu kolega sa fakulteta i instituta iz Belgije, Holandije, Velike Britanije, Španije, Australije, SAD, Hrvatske itd. naći će se i prezentovati svoje radove i srpski naučni radnici, profesori Fakulteta za sport, prof. dr Ivanka Gajić, doc. dr Dragan Atanasov i doc. dr Aleksandar Vuletić. Delegaciju fakulteta predvodiće gospodin Bojan Sekulić, predsednik Saveta fakulteta.

Multidisciplinarnost konferencijske tematike, koja pokriva gotovo sve pore nauke o sportu i njenih rubnih oblasti, uklјučujući pravne, privredne, ekonomske, sociološke, rodne i mnoge druge poglede na sport danas, rezultirala je velikim brojem radova, od kojih su samo najznajčajniji izabrani za izlaganje. Pored učesnika, na dvodnevnom skupu govoriće i profesor Miguel Kardenal Karo, španski ministar sporta, Luis Maria Kazorla, prvi potpredsednik španskog Nacionalnog olimpijskog komiteta i član pravne komisije MOK-a, kao i niz eksperata iz sportskih organizacija i udruženja pri Evropskoj komisiji, Evropskom parlamentu i drugim telima EU.

Prisustvom na međunarodnom skupu ovakvog nivoa i značaja, naš Fakultet iznova pokazuje svoju opredelјenost i odlučnost u pogledu stalnog podizanja kvaliteta svog nastavno-naučnog kadra, kao i rešenost da se aktivno bavi svim sportskim temama od značaja za evropsku sportsku porodicu. Na taj način se korača u susret izazovima koje srpski sport očekuju u procesu evropskih integracionih procesa, kojima naša država nedvosmisleno teži i svakim danom ih sve više intenzivira.

Više o Konferenciji „Sport i EU” i njenom ovogodišnjem izdanju, može se saznati OVDE.