Treća međunarodna konferencija “Sport, zdravlje, životna sredina”, 25. 11. 2016. godine. srb / eng

Druga međunarodna konferencija „SPORT, ZDRAVLJE, ŽIVOTNA SREDINA“  srb eng

Druga međunarodna konferencija „Menadžment bezbednosti sportskih takmičenja“, 25.04.2015. godine. srbeng

Naučna konferencija „Sport, zdravlje, životna sredina“, 30. oktobar 2014. godine / Zbornik radova

Međunarodna konferencija: Stručna briga za decu ometenu u razvoju, 23.10.2013. godine.

Prva međunarodna konferencija „Menadžment bezbednosti sportskih takmičenja“, 22.04.2014. godine.