Prof. dr Radivoje Petrović koji na Fakultetu za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ na Katedri za sportsko novinarstvo predaje nekoliko predmeta nedavno je obogatio svoj stvaralački opus. Naš uvaženi profesor objavio je knjigu pod nazivom „Štampa kičma medija“, a ova svojevrsna monografija predstavlja jednu od retkih stručnih studija koja se u digitalnoj eri bavi štampanim novinarstvom.

Na taj način, prof. dr Radivoje Petrović, koji je tri decenije radio kao novinar Politike, Glasa javnosti i Frankfurtskih vesti, pokušava da reafirmiše značaj štampe, pre svega zbog činjenice da relevantna istraživanja u 10 zemalja sveta, kao i brojna iskustva, pokazuju da je proizvodnja sadržaja vesti i dalje dominantna u štampi i na televiziji. Takođe, svi principi novinarstva, prilagođeni novim medijima, iznedreni su u štampi i dalje ostaju na snazi, a prema rečima autora bitka za dobro novinarstvo je upravo u očuvanju tih principa nastalih u doba štampe:

Centralno mesto u ovoj monografiji pripada delu koji se tiče novinarskog načina mišljenja i razmišljanja što predstavlja srž naše profesije. Novinarsko mišljenje sam razbio na sastavne delove, zatim predstavio šta ono podrazumeva i postavio kroz dva noseća elementa, a to su novinarski integritet i ideološko usmerenje – kaže prof. dr Petrović.

Motiv za ovakvu monografiju porfesor Petrović je našao u želji da reafirmiše novinarstvo u štampi.

Želeo sam da popunim prazninu u akademskom obrazovanju mladih novinara koji su izrasli i sazreli u novom digitalnom vremenu, bez jasne svesti o štampi kao kičmi digitalnih medija. Iz višedecenijskog iskustva mogu sa sigurnošću da kažem i da su najbolja novinarska imena stizala iz štampe, kao što su i najbolje novinarske škole izrasle unutar novinskih redakcija – istakao je prf. dr Petrović i potom naglasio kome je ova knjiga namenjena:

Prevashodno studentima komunikologije i novinarstva. Ali, samo kao početak jednog dugog procesa učenja novinarstva u kome će ono što budu naučili u štampi i sve u vezi sa njom biti dugoročno korisno, čak i ako štampe jednog dana ne bude.

Prof. dr Radivoje Petrović ima ukupno osam publicističkih naslova, objavio je tri stručne knjige, a u pripremi je i četvrta pod nazivom „Agencija – fabrika vesti“ čije će izdavač biti upravo naš Fakultet.