Beograd, 30. 10. 2015. godine.

Nakon uspešno održane Prve međunarodne konferencije „Sport, zdravlje, životna sredina“ 2014. godine, na Fakultetu za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“, na Novom Beogradu, održana je i Druga međunarodna naučna konferencija – “Sport, zdravlje, životna sredina,“ sa ciljem razmene znanja, iskustava i informacija značajnih za sport, zdravlje, sportski i zdravstveni turizam i životnu sredinu.

Prisutne studente, profesore i zinteresovanu stručnu javnost pozdravili su i poželeli im uspešan rad dekanka Fakulteta za sport, profesorka Ivanka Gajić i profesor dr Dimitri Mihajlov, prorektor za kvalitet nastave i akreditaciju Nacionalne sportske akademije “Vasil Levski” iz Sofije, sa kojim Fakultet za sport veoma intenzivno sarađuje. Dekanka Fakulteta za sport, profesor dr Ivanka Gajić ukazala je na strateški cilj konferencije – povezivanje teorije i prakse, čime Fakultet daje doprinos struci i nauci.

Profesor Mihajlov je istakao, kao posebnu vrednost, činjenicu da veoma malo, čak i daleko starijih i referentnijih visokoobrazovnih ustanova, uspe da za godinu dana organizuje tri, veoma kvalitetne i posećene, međunarodne naučne konferencije, kao što je to Fakultet za sport uradio ove godine organizacijom konferencija „Žene u sportu“, u martu mesecu ove godine, „Menadžment bezbednosti sportskih takmičenja“ u aprilu i sada „Sport, zdravlje, životna sredina“.

Konferenciji su prisustvovali autori iz zemlje i inostranstva, dok su u planernoj sesiji svoje radove predstavili: profesor Fakulteta za sport i predsednik naučnog odbora konferencije, dr Franja Fratrić, koji je predavao na temu „Vežbanje, zdravlje i životni stil“, profesor dr Danijela Daševa, prorektor za nauku, projekte i međunarodnu saradnnju NSA “Vasil Levski“, iz Sofije sa temom „Pokret Sport za sve u Bugarskoj i zemljama Balkana“, dr Sanja Mazić, profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i član zdravstvene komisije Olimpijskog komiteta Srbije sa temom „Dozirana fizička aktivnost u prevenciji i terapiji oboljenja“, profesor dr Vasko Drašković, sa Fakulteta za sport Univerziteta „UNION – Nikola Tesla“ koji je prezentovao rad na temu „Povezanost nauke, struke i prakse u prevenciji riziko – faktora i savremenog načina života, kao i Bojan Jaćimović, generalni sekretar Paraolimpijskog komiteta Srbije sa radom „Sport kao instrument inkluzije“.

Nakon planerne sesije, organizovane su tri odvojene sesije iz oblasti sporta, zdravlja i životne sredine i turizma. Na taj način su posetioci konferencije imali priliku da posete sesiju u skladu sa svojim interesovanjima i afinitetima.

Opšti zaključak konferencije je da  je najvažnija preventiva fizička aktivnost sa glavnim ciljem predupređenja mogućih zdravstvenih faktora rizika, gledano sa određenog aspekta ponašanja i menjanja loših navika.

Ukoliko prihvatimo odgovarajući stil života, moći ćemo da preuzmemo komandu nad svojim životom i postati glavni junaci podviga koji se zove ispunjen i zdrav život pun zadovoljstva.

Zahvaljujući partnerstvu sa medijskim servisom  , možete pogledati detalje i izjave nakon plenarne sesije prateći LINK.