Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ u saradnji sa Udruženjem „Živimo zdravije“ organizovao je naučno-stručnu tribinu pod nazivom Fizička aktivnost u 21. veku.

Učešće na ovoj tribini uzeli su eminentni doktori, profesori i sportski stručnjaci uz prisustvo značajnog broja studenata našeg fakulteta, ali i učenika sportske gimnazije „Sportium“. Cilj ove tribine je bio da se širem auditorijumu, ali i predstavnicima svih naučnih i stručnih institucija prezentuju ključni problemi, identifikovani od strane mnogih stručnih službi, koji se odnose na zdravstveni status kompletne poulacije u odnosu na psihofizičku aktivnost.

Posle pozdravnih govora domaćina ovog naučnog skupa, dekanke Fakulteta za sport Ivanke Gajić i predstavljanja programske orijentacije Udruženja „Živimo zdravije“, od strane osnivača Bratislava Đorđevića, izuzetno zanimljiva predavaanja su održali: prof. dr Radosav Dragojević (Fizička aktivnost i metabolički efekti na zdrav život), prof. dr Žarko Pavić (Sinergija uma, duha i tela – integracija u ličnost), prof. dr Vladimir Koprivica (Efekti fizičkih aktivnosti  na zdravstveni status kroz praksu), doktorand Katarina Joneva (Zaštita na internetu mladih Republike Srbije), prof. dr Višeslav Krsmanović (Sportske aktivnosti i kretanje kao forma opstanka ljudske vrste), dr Dragana Dinić (Aktivno starenje) i Miodrag Kastratović (Uticaj modernih plesova na zdraviji život osoba sa smetnjama u razvoju).

Prezentovana su brojna istraživanja u kojima je konstatovano rapidno pogoršanje opšteg zdravstvenog stanja naše nacije koje je u najvećoj meri posledica nedovoljne fizičke aktivnosti. Kao najefikasnije rešenje problema, uz neoborive naučne dokaze, na ovoj tribini prezentovani su za uključivanje većeg broja ljudi u celogodišnje, osimšljene aktivnosti koje bi rezultirale podizanjem zdravstvenog statusa šire populacije. Rekreativno bavljenje sportom i fizička aktivnost najbolja su prevencija u očuvanju zdravlja i zato je neophodno o tome što više govoriti u javnosti, na taj način probuditi svest kod građanstva konstatovano je na tribini „Živimo zdravije“.