Aktivnosti Fakulteta za sport usmerene ka jačanju naučnih i stručnih potencijala, inovaciji znanja i unapređenju međunarodne saradnje sa relevantnim obrazovnim institucijama iz oblasti sporta, sve su intenzivnije. U cilju kreiranja kvalitetnijeg pedagoško-obrazovnog procesa kao i permanentnog usavršavanja vlastitih naučno-nastavnih potencijala, u Sofiji je, na marginama Treće međunarodne naučno-stručne konferencije „Sport i bezbednost“, potpisan Sporazum o saradnji i partnerstvu sa bugarskom Nacionalnom sportskom akademijom (NSA) „Vasil Levski“, koja je i organizovala Konferenciju. Sporazum su potpisali rektor NSA „Vasil Levski“, prof. dr. Penčo Gešev i prodekan za nastavu Fakulteta za sport, prof. dr Branko Bošković.

Tradicija, duga više od 70 godina, postignuta naučna dostignuća, ogromno iskustvo i ostvareni rezultati, koji stoje iza NSA „Vasil Levski“, ovu instituciju svrstavaju u red najprestižnijih svetskih visokoobrazovnih ustanova u oblasti sporta. Ostvarivanjem akademskog partnerstva i saradnje sa takvom jednom institucijom, za Fakultet za sport predstavlja ogroman uspeh, pogotovu kada se zna da ga je dostigao u prvoj godini svog postojanja, kao i veliki izazov i motivaciju za sve nastavnike, saradnike i studente. Istovremeno, to predstavlja potvrdu vrednosti, ne samo Fakulteta za sport, već i celokupnog srpskog sporta, a posebno srpskih sportskih stručnjaka.

Dogovoreno partnerstvo i saradnja, između ostalog, predviđaju:

  • Razmenu predavača i istraživača za potrebe međusobnih konsultacija, nastave, praktične obuke, istraživačkih aktivnosti i podučavanja u oblasti sporta;
  • Zajednički projekti za učešće na konkurisima iz fondova Evropske unije za oblast sporta; 
  • Realizaciju studentske i nastavničke mobilnosti za potrebe obrazovanja i obuke;
  • Organizovanje konferencija, seminara i drugih akademskih događaja sa učešćem predstavnika obe institucije;
  • Razmenu studentskih grupa sa ciljem pohađanja akademskih i doktorskih studija, kurseva i praktične obuke.

Kako potpisani sporazum ne bi ostao samo mrtvo slovo na papiru, dogovorene su i prve konkretne akcije koje će se realizovati već od jeseni.