Fakultet za sport Univerziteta “Union – Nikola Tesla” nastavlja da širi svoju već bogatu naučnu delatnost. U okviru naše naučno- istraživačke laboratorije pokrenut je dugoročni projekat istraživanja. Prvo veliko istraživanje se sprovodi sa ciljem testiranja mehaničkih karakteristika mišića u odnosu na različite faktore.

Za potrebe ovog projekta su angažovani vrhunski dizači tegova i takmičari iz pauer liftinga iz desetak klubova iz Srbije. Tokom nekoliko dana testiranja su obavili naši nastavnici na studijskom programu Trener u sportu – doc. dr Adam Petrović, koji je na čelu ovog projekta i prof. dr Nemanja Ćopić.

Napravili smo prvi korak ka dugoročnom ispitivanju osnovnih mogućnosti čoveka u različitim uslovima složenosti kretanja. Istraživanja mogu da budu primenjiva u praksi jer povezuju prirodne date sposobnosti čoveka sa manifestacijom kretanja u konkretnoj sportskoj grani“, istakao je doc. dr Adam Petrović.

U planu je da u narednom periodu budu obuhvaćeni sportisti iz drugih sportskih grana. Naučno-istraživačka laboratorija Fakulteta za sport poseduje sve uslove za takav vid istraživanja. Sva ispitivanja su otvorenog tipa, i sigurno će koristiti studentima sa osnovnih i master studija, koji se dodatno interesuju za procese ovakvih istraživanja.