Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ na najbolji mogući način završava kalendarsku 2021. godinu, s obzirom na to da je kao potvrdu svog kvaliteta i rada dobio novu sedmogodišnju akreditaciju ustanove i studijskih programa.

Na osnovu Zakona o visokom obrazovanju i Odluke Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, Nacionalno telo za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju izdalo je uverenja o akreditaciji ustanove, svih studijskih programa osnovnih akademskih studija: Trener u sportu, Menadžment u sportu i Sportsko novinarstvo, kao i studijskih programa master akademskih studija: Menadžment u sportu i Menadžment u turizmu i rekreaciji, dok nova akreditacija studijskog programa MAS Trener u sportu predstoji za dve godine.

Navedeni studijski programi akreditovani su u okviru obrazovno-naučnog polja Društveno-humanitističkih nauka i naučne oblasti Fizičko vaspitanje i sport, osim programa na master akademskim studijama Menadžment u turizmu i rekreaciji, koji pripada naučnoj oblasti Menadžment i biznis.

– Proces akreditacije smo uspešno sproveli i sada se okrećemo novim izazovima, a to je akreditacija novih master programa i doktorskih studija. Ovo je još jedna potvrda našeg kvalitetnog i posvećenog rada, koja će nas dodatno motivisati da u budućnosti budemo još bolji – rekao je osnivač i predsednik Saveta Fakulteta za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ Bojan Sekulić.