Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ tokom vanrednog stanja izazvanog pandemijom virusa korona bio je izvanredno organizovan. Zahvaljujući kreativnosti menadžmenta i izuzetnoj profesionalnosti i posvećenosti profesora, nastava se neometano odvijala. Predavanja su se održavala putem interneta, bila su i dostupna na sajtu fakulteta u elektronskoj formi, a vršile su se i onlajn konsultacije. Sada je došlo vreme da se stečeno znanje proveri na ispitima.

Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ u dva meseca organizovaće tri ispitna roka. Majski ispitni rok trajaće od 25. maja do 5. juna, prijave će se vršiti od 15. do 21. maja i to onlajn, a elektronski obrazac za prijavu ispita će svim studentima biti dostavljena putem mejla. U majskom ispitnom rokom ispiti će se održavati u prostorijama fakulteta uz primenu svih mera zaštite propisanim od strane nadležnih organa.

Važna napomena za majski ispitni rok je da studenti mogu da prijavljuju ispite samo iz predmeta koje su odslušali.

O junskom i julskom ispitnom roku svi studenti će biti balgovremeno obavešteni.