Prof. dr Nebojša Čokorilo imenovan je za novog dekana Fakulteta za sport Univerziteta „Union Nikola Tesla“. Na toj funkciji profesor Čokorilo nasledio je prof. dr Vladimira Koprivicu, shodno Autentičnom tumačenju odredbe člana 64. Stav 1. Zakona o visokom obrazovanju koje je usvojila Narodna skupština Republike Srbije 11.02.2021. godine. U tumačenju se navodi: “ovu odredbu treba razumeti tako da se organ poslovođenja odgovarajuće visokoškolske ustanove – rektor, dekan, predsednik, odnosno direktor ne može birati iz reda nastavnika kojima je prestao radni odnos na kraju školske godine u kojoj su navršili 65 godina života (član 93. Stav 1. Zakona o visokom obrazovanju), a zatim im je produžen radni odnos ugovorom sa visokoškolskom ustanovom na određeno vreme do dve godine, uz mogućnost dodatnih produženja, a najduže do kraja školske godine u kojoj navršavaju 70 godina života (član 93. Stav 2. Zakona o visokom obrazovanju)”. 

Iz navedenih razloga Savet Fakulteta za sport doneo je odluku o prestanku mandata v.d. dekana prof. dr Vladimiru Koprivici, a na osnovu predstavljenih biografija kandidata za novog dekana, na predlog Nastavno-naučnog veća izabran je prof. dr Nebojša Čokorilo.

Profesor Nebojša Čokorilo rođen je 1977. godine u Mostaru. Diplomirao je 2001. na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitetu u Novom Sadu. Zvanje magistra nauka u sportu stekao je 2006, a iz oblasti sportskih nauka doktorirao je 2010. na istom Fakultetu.

Od 2004. godine radio je na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, Univerziteta u Novom Sadu, u zvanjima asistent pripravnik, asistent, docent i vanredni profesor.

Autor je i koautor 48 recenziranih članaka u multidisciplinarnim časopisima velikog međunarodnog značaja. Član je Američke nacionalne akademije za sportsku medicinu (NASM). Oblast njegovog trenutnog istraživanja je povezanost srčanog stresa i metabolizma sa hroničnim oboljenjima i mišićno-koštanim povredama.

Predsednik je Komisije za licenciranje Saveza za rekreaciju i fitnes Srbije, a takođe obavlja funkciju sportskog direktora Saveza za rekreaciju i fitnes Vojvodine. Pored toga, prof. dr Čokorilo ima preko 15 godina iskustva radeći kao trener sa sportistima i gojaznim osobama.

Tokom sportske karijere bavio se tekvondom i triatlonom. Oženjen je i otac troje dece.

Prvi utisak je da sam došao u mladu i potentnu visokoobrazovnu ustanovu. Zatekao sam nastavni kadar spreman da se usavršava naučno i stručno. Raduje me činjenica da Fakultet učestvuje u brojnim međunarodnim i domaćim projektima, kao i da se proces onlajn nastave izuzetno uspešno sprovodi. U postupku smo dobijanja akreditacije za naučno istraživački rad, kao i u procesu reakreditacije za pet studijskih programa. Prioritet u narednoj školskoj godini je da upišemo što veći broj kvalitetnih studenata – rekao je profesor Čokorilo u svom prvom obraćanju po izboru na mesto dekana.

Pre početka sednice Nastavno naučnog veća Fakulteta za sport, na kojoj je profesor Čokorilo jednoglasno izabran za dekana, minutom ćutanja odata je počast nedavno preminulom redovnom profesoru našeg Fakulteta prof. dr Draganu Gostoviću.