Prof. dr Vladimir Koprivica i doc. dr Adam Petrović, nastavnici na Fakultetu za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“, učestvovali su na međunarodnoj naučno praktičnoj konferenciji „Strategija razvoja fizičkog vaspitanja, sportskog treninga, zdravstvene i adaptivne fizičke kulture“ u ruskom gradu Tambovu od 15. do 17. novembra.

Organizator konferencije bio je Fakultet fizičke kulture i sporta u okviru Državnog univerziteta „G.R. Deržavin“ u Tambovu. Naši nastavnici održali su plenarna izlaganja.

Predavanje Vladimira Koprivie nosilo je naziv „Tendecije u sportu, sportskoj pripremi i takmičenju vrhunskih sportista“, dok je Adam Petrović govorio na temu „Problemi nauke o fizičkoj kulturi“.

Sve je proteklo u najboljem mogućem redu. Profesor Koprivica i ja smo pored predavanja imali priliku da se upoznamo sa načinom funkcionisanja Univerziteta i Fakulteta za fizičku kulturu i sport u Tambovu. Akcenat je bio na mogućnostima koje Univerzitet pruža studentima sa stanovišta materijalne baze, kao i da vidimo kako izgleda akademski život sa vaspitnog, obrazovnog i naučnog stanovišta„, istakao je Adam Petrović.

Na konferenciji su učestvovali gosti iz svih delova Rusije, Abhazije i Srbije. Zbog problema sa koronavirusom nisu prisustvovali naučni radnici iz Belorusije. Adam Petrović je napomenuo još jedan važan segment gostovanja naših nastavnika u Rusiji.

Postoje jake istorijske veze koje vežu Srbiju i Rusije i u to smo se uverili kroz posetu muzejima i ostalim kulturnim dobrima„, zaključio je Adam Petrović.