Sanja Krsmanović Veličković rođena je 21. septembra 1988. godine u Beogradu.

Školovanje:

U Beogradu je završila Osnovnu školu „Borislav Pekić“, Opštu gimnaziju „Milutin Milanković“ i Fakultet za dizajn, prosekom 8,77, smer: Dizajn enterijera i nameštaja.

Master studije na Američkom Koledžu u Skoplјu, na smeru Unutrašnja arhitektura i dizajn, je okončala 2012. godine. Tokom studija se opredelila za oblast uređenja i opremanja sportske infrastrukture, pa joj je tema master rada bila: „Enterijersko uređenje i opremanje sportskih centara 21. veka sa aspekta njihove multifunkcionalne organizacije i sadržaja na primeru Beogradske arene“.

Doktorske studije je završila na Fakultetu za menadžment u turizmu, u Beogradu, a prosečna ocena joj je 9,91. U januaru 2018. godine odbranila je disertaciju pod nazivom „Dizajniranje u hotelijerstvu kao faktor diferenciranja hotelskog proizvoda“.

Učešće na međunarodnim naučnim skupovima:

U periodu od 2009. godine do danas, objavila je preko 30 radova u visokorangiranim časopisima, kao i u zbornicima raznih međunarodnih naučnih skupova. Radovi su se odnosili na oblasti dizajna, unutrašnje arhitekture, sportskog menadžmenta i turizma.

Zaposlenje:

Zaposlena je na Fakultetu za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ kao docent i predaje predmete: Menadžment sportskih objekata, Menadžment sportskih organizacija i Menadžment sportskih takmičenja.

E-MAIL: sanja.krsmanovic@fzs.edu.rs