Beograd, 27.03.2015. godine.

Dekan Fakulteta za sport, prof. dr Ivanka Gajić i predsednik Saveza Srbije za dizanje tegova (SSDT) prof. dr Milan Mihajlović  potpisali su Sporazum o međusobnoj saradnji u prostorijama Fakulteta za sport na Novom Beogradu

Na osnovu Zakona o sportu i u skladu sa važećim podzakonskim aktima, predmet potpisanog Sporazuma je saradnja u oblasti obrazovno-naučnog rada, permanentnog stručnog osposobljavanja trenera i menadžera, kontrole treniranosti sportista, organizovanju kampova, kao i u svim drugim oblastima koje proističu iz delatnosti potpisnika.

Profesor  Mihajlović je potsetio da je Savez Srbije za dizanje tegova organizacija koja u Međunarodnoj federaciji za dizanje tegova nastavila tradiciju Teško atletskog saveza Jugoslavije, osnovanog 18. juna 1950. godine u Beogradu, i da je dizanje tegova sportska grana koja se nalazi na programu olimpijskih igara još od 1896. godine. Takmičenje se izvodi u osam muških i sedam ženskih težinskih kategorija, u starosnim kategorijama do 17 godina, do 20 godina, do 23 godine, za seniore i veterane.

-Opredelili smo se da stupimo u saradnički odnos sa Fakultetom za sport jer delimo slične ideje po pitanju unapređenja stručnog rada u sportu. Fakultet za sport je programski orijentisan prema praćenju I unapređenju obrazovnog naučnog I stručnog rada u oblasti sporta, I zato je saradnja između našeg saveza I Fakulteta prirodna I poželjna-rekao je predsednik SSDT-a.

Dekanka Fakulteta za sport takođe je izrazila zadovoljstvo potpisanim sporazumom istakavši važnost bliskih i partnerskih odnosa između krovnih sportskih organizacija i obrazovnih ustanova.

-Iskustvo nam je nedvosmisleno pokazalo da se kompetentan kadar stvara kroz čvrstu sponu teorije i prakse. Sa tim ciljem naš Fakultet, kao aktivan činilac sprskog sporta, upućivaće svoje studente na stručnu praksu i na volontiranje u organizacije i klubove koji su u nadležnosti Saveza Srbije za dizanje tegova-zaključila je prof. Gajić.