U organizaciji Olimpijskog komiteta Srbije, a u saradnji sa Fakultetom za sport,  u prostorijama fakulteta, održana je Stručna tribina pod nazivom „Standardizacija trenažnog porcesa i Srategija razvoja trenerske organizacije u Srbiji“. Tema tribine bila je kreiranje sistema u sportu koji bi se bazirao na standardizaciji trenažnog procesa, u kome značajan akcenat treba dati stvaranju savremenog modela trenera.

Nakon pozdravne reči dekana Fakulteta za sport, prof. dr Ivanke Gajić, uvodno izlaganje dao je izvršni direktor Olimpijskog komiteta Srbije, gospodin Damir Štajner, nakon koga su svoja stručna mišljenja i opservacije izneli pomoćnik Ministra omladine i sporta, mr Dragan Atanasov, dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Beogradskog Univerziteta, prof. dr Vladimir Koprivica, dugogodišnji selektor državnog vaterpolo tima Srbije, član Komisije za programska pitanja Olimpijskog komiteta Srbije i predsednik Saveza trenera Srbije, gospodin Nenad Manojlović, prof. dr Dragan Koković, sociolog sporta i prof. dr Franja Fratrić, vodeći nastavnik na katedri za trenažne tehnologije Fakulteta za sport. Tribinu su svojim prisustvom podržali mnogobrojni sportski stručnjaci, između ostalih dr. Vesna Repić Ćujić, savetnik direktora Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije i dr. Dane Korica, savetnik predsednika Sportskog saveza Srbije, sa saradnicima.

Glavni zaključci tribine ukazuju na sve prisutniju potrebu poboljšanja trenažnog procesa koji podrazumeva dobro promišljen, na iskustvima, tradiciji i savremenim naučnim saznanjima zasnovan sistem njegove standardizacije i implementacije. Radi očuvanja i unapređenja trenerske struke, ugleda sporta kao važne društvene delatnosti u zemlji i kontinuiteta sportskih uspeha na međunarodnom planu, potrebno je dati značajnu ulogu i adekvatno pozicionirati trenersku organizaciju Srbije u sistemu sporta, kao stručnog tela čiji su neki od krajnjih ciljeva uspostavljanje adekvatne pozicije trenera u sportu Srbije, uspostavljanje MODELA TRENERA potrebanog očuvanju kvaliteta sporta, vaspitanju i selekciji dece i sportista, i uspostavljanje SRPSKE ŠKOLE SPORTA, koja je osnovni okvir za definisanje modela trenera u pojedinim disciplinama. Veliki broj vrhunskih trenera je ponikao baš na ovim prostorima, tradicija postoji, treba je obnoviti, poboljšati i sistematski raditi na stvaranju objedinjene Srpske škole sporta.

Na kraju stručne tribine, za jesen je najavljano organizovanje naučno-stručne konferencije, koja bi se bavila predmetnom tematikom, uz učešće većeg broja kompetentnih pojedinaca i institucija.