Kao akreditovana visokoškolska ustanova, na osnovu člana 111. Zakona o visokom obrazovanju i člana 29. Zakona o sportu („Sl. Glasnik RS“, br. 10/2016) Fakultet za sport Univerziteta “UNION – Nikola Tesla” iz Beograda, u saradnji sa nadležnim nacionalnim granskim sportskim savezima i drugim partnerskim sportskim organizacijama, raspisuje novi konkurs za upis kandidata na Program stručnog osposobljavanja lica za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu I, II i III novou, u okviru zanimanja

 1. Trener u sportu
 2. Instruktor u sportu
 3. Organizator rekreacije u sportu
 4. Organizator sportskog poslovanja
 5. Menadžer u sportu
 6. Sportski posrednik
 7. Sudija u sportu
 8. Sportski vodič
 9. Sportski spasilac
 10. Sportski dokumentalista
 11. Novinar u sportu
 12. Sportski propagandista

Programi stručnog osposobljavanja su obima 60, 120 ili 240 časova. Prijavljivanje kandidata se vrši na Fakultetu za sport, u ulici Narodnih heroja br. 30/I na Novom Beogradu – kancelarija broj 13 (kontakt osobe: Ivana Gleđa, 011/404 40 52; ivana.gledja@fzs.edu.rs i mr Aco Gajević, 064/64 64 299; aco.gajevic@fzs.edu.rs ). Rok za prijavu je zaključno sa 15. februarom.

Konkurs za stručno osposobljavanje

Prijavljivanje se vrši u skladu sa članom 35. Pravilnika o stručnom osposobljavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu. Prilikom prijavljivanja potrebno je priložiti sledeća dokumenta:

– popunjen prijavni list koji možete preuzeti OVDE.

– dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za bavljenje sportom radom u određenoj grani sporta (lekarsko uverenje koje ne sme biti starije od mesec dana);

– kopiju diplome o završenom prethodnom obrazovanju, pri čemu je minimum završeno srednje obrazovanje (original na uvid);

– kopiju važeće lične karte / elektronski očitana lična karta;

– potvrdu iz sportskog kluba, organizacije, teritorijalnog ili granskog saveza o prethodnom sportskom stažu.

Cenovnik programa stručnog osposobljavanja

Cene programa su u rasponu od 20.000 do 40.000 dinara, u zavisnosti od izabranog nivoa i specijalnosti. Prijava, nastavna građa u elektronskom obliku, polaganje ispita, izdavanje uverenja i vođenje kompletne dokumentacije su uračunati u cenu.  Plaćanje je moguće u dve rate i vrši se na račun broj: 170-30015169002-20 kod UniCredit Banke. Obavezna je uplata prve rate pre početka kursa.