Još jedan Univerzitet iz Rusije postao je partner Fakulteta za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“. Posle Državnog univerziteta „G.R. Deržavin“ iz Tambova, poslovno-tehnička saradnja ugovorena je i sa Severoistočnim federalnim Univerzitetom „M.K. Amosov“ iz Jakucka.

Ovim sporazumom formirano je partnerstvo  za razvoj i primenu zajedničkog obrazovanja i istraživanja. Obrazovne aktivnosti podrazumevaće učešće u programima razmene studenata i nastavnika, razmenu iskustava u oblasti metodologije nastave i nastavnih sredstava, kao i zajedničke aktivnosti na polju kulture i sporta.

Planiran je razvoj istraživačke delatnosti putem uključivanja studenata u zajednička terenska istraživanja, naučne škole, laboratorije i istraživačke centre. Održavanje kurseva, seminara, obuka, kao i priprema zajedničkih monografija i naučnih publikacija biće osnovna polazišta u razmeni znanja i iskustava. Takođe, radiće se i na kreiranju zajedničkog programa koji bi podrazumevao duplu diplomu na osnovnim i master studijama. Usavršavanje učenja na daljinu, umrežavanje konferencija i razvoj programa obuka za nastavni kadar samo su neki od planiranih zadataka koji će biti ostvareni zahvaljujući ovoj značajnoj saradnji.

Delegaciju Severoistočnog federalnog Univerziteta „M.K. Amosov“ predvodio je Jovica Peulić, koji je ujedno i trener košarkaškog tima ovog Univerziteta. Zajedno sa igračima univerzitetske košarkaške selekcije Peulić je razgovarao sa dekankom Fakulteta za sport prof. dr Ivankom Gajić, a priliku da razmeni iskustva imao je i u društvu prof. dr Vladmira Koprivice i dr Adama Petrovića.