Na Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ počeo je drugi upisni rok u školsku 2021/2022. godinu koji će trajati do 1. oktobra 2021. godine.

Četvorogodišnji studijski programi osnovnih akademskih studija:

– TRENER U SPORTU – 60 studenata (240 ESPB)
– MENADŽMENT U SPORTU – 60 studenata (240 ESPB)
– SPORTSKO NOVINARSTVO – 30 studenata (240 ESPB)

Jednogodišnji studijski programi master akademskih studija:

– TRENER U SPORTU – 25 studenata (60 ESPB)
– MEMADŽMENT U SPORTU – 15 studenata (60 ESPB)
– MENADŽMENT U TURIZMU I REKREACIJI – 5 studenata (60 ESPB)

USLOVI ZA UPIS

Pravo upisa na osnovne akademske studije (OAS) imaju kandidati koji imaju završeno srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od 4 godine. Pravo upisa na master akademske studije (MAS) imaju kandidati sa završenim odgovarajućim fakultetom i sa ostvarenih 240 ESPB.

ŠKOLARINA

Cena godišnje školarine na svim studijskim programima osnovnih akademskih studija iznosi 1.700 evra, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate. Cena godišnje školarine na svim studijskim programima master akademskih studija iznosi 2.000 evra (+500 evra prijava i odbrana master rada), u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate. Godišnja školarina pokriva sve troškove srudija (prijemni ispit, upisni materijal, prijave ispita, overu semestra, izdavanje potvrda i uverenja, nastavne materijale u elektronskom obliku i osiguranje), a može se platiti u 9 rata.

PRIJAVLJIVANJE

Upis kandidata u drugom upisnom roku obavljaće se od 23. avgusta do 1. oktobra 2021. godine. Prijavu možete popuniti online i tako na vreme rezervisati svoje mesto.

Sve detalje konkursa možete pronaći OVDE.