Na osnovu člana 98. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije i Statuta Fakulteta za sport raspisan je konkurs za upis na studije u školskoj 2018/19. godini.

Na osnovnim studijama Fakultet za sport upisuje studente na studijske programe: Trener u sportu, Menadžment u sportu i Sportsko novinarstvo i na master studijama na programe: Trener u sportu, Menadžment u sportu, Menadžment u turizmu i sportskoj rekreaciji. Programi su prilagođeni i svima koji se aktivno bave sportom, zbog čega je naš fakultet postao prvi izbor mnogih uspešnih sportista kojima sad možete i vi da se pridružite.

Upisnu prijavu možete popuniti online i tako na vreme rezervisati svoje mesto.

Fakultet za sport odobrava i umanjenje školarine za kandidate koji ispunjavaju neki od navedenih uslova. Umanjenje školarine ostvaruju:
  • članovi porodice ukoliko se iz iste porodice upisuje najmanje dvoje studenata (-250€);
  • kandidati koji su nosioci Vukove diplome iz srednje škole i one koji, po Pravilnicima o kategorizaciji Olimpijskog komiteta Srbije i Sportskog saveza Srbije, ispunjavaju kriterijume za perspektivne sportiste i vrhunske sportske stručnjake (-200€);
  • kandidati koji prilikom upisa uplate ceo predviđeni iznos (-150€);
  • kandidati koji su završili srednju školu sa odličnim uspehom (-100€);
  • kandidati koji su završili srednju školu sa vrlo dobrim uspehom (-50€).

*Napomena: Detaljne informacije o uslovima konkursa možete pronaći OVDE.