Fakultet za sport Univerziteta “Union – Nikola Tesla” nastavio je da dobija potvrde nadležnih institucija za kvalitet nastavno-naučnog rada. Posle nove sedmogodišnje reakreditacije ustanove i studijskih programa, zatim maksimalnog broja bodova za ocenu rada od strane Prosvetne inspekcije i resertifikacije standarda ISO 9001:2015, Fakultet za sport dobio je i odluke Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije kojima su odobrena dva programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, i stručnih saradnika za naredne tri školske godine.

Reč je o programu “Uloga nastavnika fizičkog vaspitanja u prepoznavanju darovite dece: objedinjavanje nastavnih i vannastavnih aktivnosti” kao i program “Primena IOP-a u nastavi fizičkog i zdravstvenog vaspitanja orijentisanoj na ishode”.

U obrazloženju ovih odluka stoji da je Centralna komisija za pripremu predloga za odobravanje programa stalnog stručnog usavrašavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2022/23, 2023/24. i 2024/25. godinu, nakon sprovedenog postupka ocenjivanja od strane oblasnih, predmetnih i posebno obrazovnih komisija koje su utvrdile ispunjenost uslova i zahteva iz Konkursa, predložila direktoru Zavoda za unapređenje obrazovanja da se odobre navedeni programi.

Liste odobrenih programa objavljene su na internet adresi Zavoda – www.zuov.gov.rs.