Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ u predstojećoj školskoj godini Odlukom Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta biće u mogućnosti da upiše ukupno 150 studenata na prvu godinu osnovnih akademskih studija i to:

Trener u sportu 60 studenata

Menadžment u sportu 60 studenata

Sportsko novinarstvo 30 studenata

S obzirom da je broj mesta ograničen, a da za studijske programe Fakulteta za sport na Novom Beogradu iz godine u godinu vlada sve veće interesovanje, popunjavanjem predupisne prijave svi zainteresovani dobijaju popust na godišnju školarinu i prednost prilikom upisa u odnosu na kandidate koji budu imali isti broj bodova, a nisu popunili predupisnu prijavu.

Predupisna prijava počeće 1. februara i popunjavaće se onlajn, kroz vrlo jednostavan formular. Svesni činjenice da je pred budućim brucošima važna odluka, odnosno izbor pravog fakulteta, za sve zaineteresovane potrudićemo da u narednom periodu na pravi način približimo i predstavimo Fakultet za sport, njegove studijske programe, ali i sve kvalitete, prednosti i pogodnosti studiranja koji se nude.

Poseban akcenat stavićemo na diplomce Fakulteta za sport, koji su sa sticanjem akademskih zvanja diplomirani trener u sportu, diplomirani menadžer u sportu i diplomirani sportski novinar, i uz stečena primenjiva znanja, kao izuzetno traženi kadrovi na tržištu rada, dobili poslove u raznim oblastima sporta. Takođe, predstavićemo naše uspešne studente, među kojima ima i poznatih sportista, ali i profesore, istaknute stručnjake u svojim oblastima koji su naši stubovi obrazovanja i garant da se na Fakultetu za sport, kao što kaže naš slogan, stiče znanje za medalje.

Upoznaćemo vas i sa veoma uspešnom saradnjom sa našim partnerima, koje čine vodeće sportske organizacije, granski sportski savezi i klubovi u kojima naši studenti dobijaju priliku za stručnu praksu, sticanje dragocenih kontakata, a neretko i za poslovni angažman još tokom studija. Sve to posledica je jedinstvenog obrazovanog sistema koji smo uspostavili, na zadovoljstvo naših studenata i u službi srpskog sporta.

Takođe, obaveštavamo vas da će i ove godine popunjavanjem predupisne prijave biti omogućen i popust na godišnju školarinu u iznosu od 100 evra, i to isključivo za upis u JUNSKOM upisnom roku.